Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 24 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
 1. výukový den
  08:20-09:50 Přednáška: Úvod, základy akustiky, používané veličiny a jednotky, odborné zdroje informací
  10:00-11:30 Cvičení: Výpočty, převody veličin a jednotek, požadavky na zpracování protokolu o měření
  12:30-14:00 Přednáška: Příprava k měření, metrologické požadavky, kalibrace, strategie a způsoby měření hluku na pracovišti
  14:15-15:45 Praktické cvičení: Nácvik měření zvukoměrem a exposimetrem (rozdělení na 2 skupiny)
 2. výukový den
  08:20-09:50 Přednáška: Zpracování naměřených dat, nejistoty výsledků, hodnocení expozic hluku, kategorizace prací a související legislativa, přehled ČSN v oboru akustiky
  10:00-11:30 Praktické cvičení: Nácvik zpracování naměřených dat zvukoměrem a exposimetrem (rozdělení na 2 skupiny)
  12:30-14:00 Přednáška: Účinky hluku na sluch, biologické hodnocení ztrát sluchu
  14:15-15:45 Praktické cvičení: Nácvik audiometrie
 3. výukový den
  08:20-09:50 Přednáška: Mimo-sluchové účinky hluku, vztahy mezi expozicí a účinkem, hodnocení zdravotních rizik
  10:00-11:30 Cvičení: Měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí
  11:30-13:00 Závěr a hodnocení kurzu, předání certifikátů
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně provádět měření expozic hluku a její hodnocení v souladu s vědeckými poznatky a legislativou.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Ing. Pavel Nosek,
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.,
Mgr. Petr Ambroz
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12