Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Odborná angličtina
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 9 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
  1. Tutoriál – seznámení s náplní kurzu, dílčími (korespondenčními) úkoly, ukázky a rozbor knižních titulů a internetových zdrojů pro studium odborné angličtiny, procvičování slovní zásoby
  2. Tutoriál - hodnocení 1. části kurzu, diskuse o jednotlivých úkolech, některé gramatické zvláštnosti odborných textů v angličtině, ustálená spojení a struktura odborného článku/textu
  3. Tutoriál - hodnocení 2. části kurzu, diskuse o úkolech, volně přístupné zdroje informační zdroje a odkazy a licencované databáze zpřístupňované v OU, překlad ukázek odborných textů, celkové hodnocení kurzu
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Absolventi budou znát specifika odborných textů v angličtině v oblasti zdravotnictví, prohloubí si slovní zásobu, budou pracovat s příklady odborných textů v angličtině.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Mgr. Markéta Poštulková
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12