Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Doškolovací kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cena:3.360,- Kč
Číslo akreditace:MSMT - 7384/2017-1-418
Garantující odborná katedra:Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Anotace:Kurz je určen pro držitele licence „Instruktor školního lyžování“, kteří si potřebují prodloužit její platnost.
Uzávěrka přihlášek:do 30. října daného roku
Kontakt / další informace:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Vyučující:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Další informace:podrobné informace