Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:cizinci, kteří se chtějí naučit česky nebo zdokonalit svoji znalost češtiny
Doba trvání / hodinová dotace:2 hodiny týdně (1 vyučovací hodina = 45 minut). Celková hodinová dotace 26 vyučovacích hodin ve dvouhodinových blocích.
Cena:2.400,-Kč/semestr
Forma:prezenční
Organizace studia:druhá polovina září (pro zimní semestr září - prosinec) nebo druhá polovina února (pro letní semestr únor - květen)
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Anotace:Účastníci programu jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/0CEC1), (KCJ/0CEC2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/0CECT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby. Celková hodinová dotace 26 vyučovacích hodin ve dvouhodinových blocích.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava

od 15. března do 20. srpna pro zimní semestr,
od 15. listopadu do 31. ledna pro letní semestr.
Kontakt / další informace:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.,
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.,
Mgr. Zdeňka Žédková Suchá