OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Čeština pro cizince (skupinová výuka) / Czech for Foreigners (Group Teaching)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:cizinci, kteří se chtějí naučit česky nebo zdokonalit svoji znalost češtiny
Doba trvání / hodinová dotace:2 hodiny týdně (1 vyučovací hodina = 45 minut). Celková hodinová dotace 26 vyučovacích hodin ve dvouhodinových blocích.
Cena:2.400,-Kč/semestr
Forma:prezenční
Organizace studia:druhá polovina září (pro zimní semestr září - prosinec) nebo druhá polovina února (pro letní semestr únor - květen)
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Anotace:Studenti jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/CECI1, KCJ/CECI2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/CECIT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:20. srpna (pro zimní semestr), nebo 31. ledna (pro letní semestr)
Kontakt / další informace:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.,
Mgr. Jakub Maruš,
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.,
doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.,
Mgr. Zdeňka Suchá
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub