Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Základy informatiky
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Všichni studenti Ostravské univerzity.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry
Cena:pro studenty OU zdarma
Forma:kombinované
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů.
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D., PhD.
Pedagogický poradce:Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.
Anotace:Absolvent modulu „Základy informatiky“ bude schopen pracovat s aplikačními programy – MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Tyto získané dovednosti následně využije v ostatních kurzech studia na Ostravské univerzitě. Mimo tyto dovednosti získá přehled o základních pojmech v informačních technologiích. V tomto modulu je také kladen důraz na prezentační nástroje, vektorovou grafiku - Zoner Callisto, CorelDraw. Dále se studenti seznámí s tvorbou www stránek.
Způsob ukončení studia:zápočet ze všech čtyř předmětů, zkouška
Výstupní doklad:Absolventi modulu získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Pro absolvování tohoto modulu nejsou nutné žádné předcházející kurzy či moduly.
Uzávěrka přihlášek:bude upřesněno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Vyučující:Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (v IS STAG)