Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Úvod do studia na FF OU
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:studenti prvního ročníku FF
Doba trvání / hodinová dotace:cca 3 hodiny
Cena:300,- Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:září každého roku - časové rozdělení dle studovaného oboru (doba trvání kurzu cca 3 hodiny)
Garantující odborná katedra:Studijní oddělení (Filozofická fakulta OU)
Garant:Bc. Ing. Petr Brzezny
Anotace:Kurz je určen pro studenty, nastupující do 1. ročníku FF OU. Účastníci získají: přehled o používaných informačních systémech na OU; znalosti, jak vyhledávat informace na OU; všeobecný přehled o podmínkách studia na FF OU; studijní materiály pro tento kurz.
Přihlášky:písemnou formou
Uzávěrka přihlášek:konec srpna daného roku
Kontakt / další informace:Bc. Ing. Petr Brzezny
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden v přihlášce.
Vyučující:Bc. Ing. Petr Brzezny,
PhDr. Rostislav Černý
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplň kurzu je rozdělena do dvou základních tematických okruhů:
  1. Informace o právech a povinnostech studentů a dalších studijních náležitostech.
  2. Seznámení s informačními službami na OU.
Náplň kurzu:
  • studijní a zkušební řád na FF OU, zásady kreditního systému
  • studijní plány, kontrola studia, harmonogram akademického roku
  • orientace na internetových stránkách OU, studentský e-mail
  • přihlašování na zkoušky pomocí počítače
  • zápis předmětů na FF OU
  • informace o Univerzitní knihovně OU a menze