Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU),
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 255 vyučovacích hodin.
Cena:15 000,- Kč
Forma:distanční - vedena v prostředí LMS Moodle. Prezenční výuka probíhá ve vybrané pátky odpoledne. V případě většího zájmu je studium otevřeno i v soboty.
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů.
Číslo akreditace:MSMT – 40976/2019-2-26
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Anotace:Hlavním smyslem studia je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel – metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně a metodicky:
 • pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu,
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
 • koordinovat nákupy a aktualizaci software,
 • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
 • koordinovat provoz informačního systému školy.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška
Výstupní doklad:Absolventi získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:e-přihláška
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2023
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převod z účtu, faktura.
Vyučující:Pracovníci katedry informatiky a počítačů PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 • Modul 1: Informační a komunikační technologie (ICT), využití v edukačním procesu
 • Modul 2: Využití počítače ve vzdělávacím procesu
 • Modul 3: Management školních IT prostředků
 • Modul 4: Informační systémy škol, webové prezentace
 • Modul 5: Počítač a volný čas dětí a mládeže