Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:uchazeči o práci vychovatelského charakteru ve školských a jiných zařízeních s handicapovanými dětmi a mládeží
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 254 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Anotace:Účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s handicapovanou mládeží). Učební plán obsahuje následující předměty: systémové pojetí výchovy a nové směry v pedagogice, patopsychologii, základy speciální pedagogiky, etopedii, psychopedii, logopedii, somatopedii, surdopedii, tyflopedii, poruchy učení a chování, řízení výchovně vzdělávacích institucí.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška ze základů speciální pedagogiky
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy odborných učilišť, středních škol (příp. i absolventů VŠ).
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf