Složení Akademického senátu OU platné pro funkční období 2021 − 2024

Vedení AS OU
Předsedkyně
Přírodovědecká fakulta
 
Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Filozofická fakulta
 
Místopředseda za studentskou komoru
Mgr. Lukáš Slovák
Pedagogická fakulta
 

Členové AS OU
Komora akademických pracovníků
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
 
Studentská komora
Jan Kadlec
Fakulta sociálních studií
Mgr. Jan Lisník
Fakulta sociálních studií
BcA. Michael Jermář, DiS.
Fakulta umění
Matěj Sumec
Fakulta umění
Bc. Jana Hájková
Filozofická fakulta
Karel Oprchal
Filozofická fakulta
Karolína Kyšková
Lékařská fakulta
MUDr. Martin Palička
Lékařská fakulta
Martin Sobotka
Lékařská fakulta
Mgr. Jan Malůš
Pedagogická fakulta
Mgr. Lukáš Slovák
Pedagogická fakulta
Mgr. Michaela Drgová
Přírodovědecká fakulta
Mgr. Marek Malina
Přírodovědecká fakulta

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2021