Rok otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU

Hravou formou přiblížit svět vědy. S otevřenou náručí vítat žáky, kteří by jednou na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mohli studovat. To je smysl projektu děkanky Přírodovědecké fakulty Dany Kričfaluši a jejích kolegů z kateder chemie, fyziky, matematiky, biologie a ekologie a informatiky.

Jak zpopularizovat vědu? Přemýšlejí o tom i vědci na Přírodovědecké fakultě. A dělají, co mohou. Zpřístupňují laboratoře a specializované učebny, pořádají biologické exkurze do univerzitní botanické zahrady, propagují chemii, matematiku a fyziku na Slezskoostravském hradě – a dělají to nápaditě. Proměňují hradní nádvoří v jednu velkou, přístupnou laboratoř, mezi návštěvníky se objevují pedagogové převlečení za historické osobnosti vědy, aby potěšili děti i dospělé.

Všechny aktivity vědci shrnuli do jednoho projektu, který pojmenovali Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory. Jeho princip je jednoduchý: organizovat aktivity, díky kterým se vám věda dostane pod kůži a začnete ji mít rádi.

„Kdysi byla každá vysoká škola považována za vzdělávací, výzkumnou a tudíž odtažitou instituci, o kterou lidé nejevili velký zájem. Proč taky? Působila jako uzavřený organizmus, který si žije vlastním životem. My to ale chceme změnit,“ vysvětluje děkanka Přírodovědecké fakulty Dana Kričfaluši. Podle ní je důležité s lidmi komunikovat.

děkanka PřF OU

Ze základní a střední školy rovnou mezi vědce

Zejména žáci a studenti základních a středních škol se mohou seznámit s vědou na fakultě jinak, než jak ji poznávají ve školních lavicích. „Celý rok jim zpřístupňujeme tematické sbírky a laboratoře katedry biologie. Pořádáme semináře například o tvorbě webu nebo realizujeme vybrané experimenty v laboratořích katedry chemie a fyziky. Dá se říct, že je to náš Rok otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě,“ říká s nadsázkou Dana Kričfaluši.

Žáci a studenti základních a středních škol mohou na Přírodovědecké fakultě v centru Ostravy pracovat v laboratořích s přístroji, které na svých školách nemají. Do vybraných výzkumů se pouštějí společně se studenty přírodních věd. Zisk je dvojí: žáci pracují v prostředí, kam by se normálně nedostali, a vysokoškolští studenti jim při práci pomáhají, radí, dozorují, zadávají úkoly – a sami si při tom opakují a procvičují, co se na fakultě učí.

Hodně záleží na učitelích

„Ptala jsem se studentů, proč studují zrovna chemii. Řekli mi, že na střední měli výbornou chemikářku. Získala si je a oni si zamilovali její předmět. Kdyby to bylo naopak a oni ji neměli rádi, pravděpodobně nezavrhnou ji, ale předmět, který vyučuje. A to je i naším cílem, studenty motivovat, nikoli znechutit,“ podotýká děkanka.

Proto Přírodovědecká fakulta spolupracuje s učiteli základních a středních škol. „Pořádáme pro ně vzdělávací akce a seznamujeme je s novými badatelskými přístupy. Jak učit, aby si studenti probíranou látku oblíbili a lépe zapamatovali. Aby nad problémy přemýšleli, analyzovali je, komunikovali s lidmi kolem sebe, rozhodovali,“ říká děkanka Přírodovědecké fakulty Dana Kričfaluši. Václav Slovák z katedry chemie, jeden z popularizátorů vědy a organizátorů akce Chemie na Slezskoostravském hradě, k tomu dodává: „Hlavním smyslem toho všeho je, aby se lidé nebáli přírodních věd a uměli si s nimi hrát. Pokud si vědu oblíbí, můžeme být pyšní i na sebe.“

Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz.

Studentská vědecká konference FS - SRC 2009Chemie na Slezskoostravském hradě 2009 - chemické pokusy a zkumavková střelniceChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - chemické pokusy a zkumavková střelniceChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - chemické pokusy a zkumavková střelniceChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - ocenění žáků ZŠ a SŠ v chemických soutěžíchChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - ocenění žáků ZŠ a SŠ v chemických soutěžíchChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - ocenění žáků ZŠ a SŠ v chemických soutěžíchChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - ocenění žáků ZŠ a SŠ v chemických soutěžíchChemie na Slezskoostravském hradě 2009 - sekce Katedry matematiky (expozice historických promítaček, projekční techniky a záznamových médií)Chemie na Slezskoostravském hradě 2009 - ocenění studentů VŠ v rámci meziuniverzitního kola SVOČ v chemii a příbuzných oborechdiskuze studentů biofyziky s dr. Kolářem z Prahy k jeho přednášce o popularizaci vědyexkurze v botanické zahradě PřF OUexkurze v botanické zahradě PřF OUbeseda studentů 1. ročníku Katedry matematiky s absolventy PřF OUpřednáška pro studenty učitelství chemie na Katedře chemieMikulášská besídka Katedry chemie (rok 2009)Mikulášská besídka Katedry chemie (rok 2009)sbírky Katedry biologie a ekologiesbírky Katedry biologie a ekologiesbírky Katedry biologie a ekologievýuka na Katedře biologie a ekologiebotanická zahrada PřF OUgeologické sbírkyvýuka na Katedře biologie a ekologie - terénní exkurze