Víte, že můžete kombinovat přírodní vědy s jazyky? Literaturou nebo historií?

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabízí dvouoborové studium ve speciálních kombinacích, a to v prezenční i kombinované formě. Po třech letech můžete být vzdělaní ve dvou oborech a po zvážení pokračovat můžete klidně jen v jednom z nich.

Dvouoborové studium je vhodné pro posluchače, které baví více věcí. Na Přírodovědecké fakultě je tento typ vzdělávání vysoce variabilní. „Dříve se studenti učitelství orientovali na dva příbuzné obory, po kterých mohla být ve školách poptávka, takže si vybírali třeba matematiku a fyziku nebo biologii a chemii. Dnes dávají přednost i jiným, nestandardním kombinacím,“ vysvětluje proděkanka Přírodovědecké fakulty Petra Konečná.

Studovat můžete na více fakultách Ostravské univerzity. Obory, jako jsou biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika a matematika, můžete kombinovat s obory z nabídky Filozofické nebo Pedagogické fakulty.

Dvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OUDvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OUDvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OUDvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OU

Širší uplatnění v praxi

„Uchazeči mohou kombinovat matematiku s psychologií, chemii s českým jazykem a literaturou nebo fyziku s historií. Oběma oborům je při studiu přitom věnována stejná pozornost, všichni posluchači navíc mohou získat základy z pedagogiky a psychologie a tím pádem nemusí řešit, jestli po škole najdou uplatnění. Například když vystudují geografii a anglický jazyk s literaturou, můžou pracovat jako geografové, učitelé nebo zahraniční redaktoři,“ říká Petra Konečná. Studium učitelství tedy není potlačené. Narazíte na něj při  vzdělávání v každém oboru.

Novinka: vzdělání pro maminky na mateřské

Dvouoborové studium v prezenční formě není novinkou. Na fakultě ho nabízejí už několik let. Dálkově ho však můžete studovat teprve od letošního školního roku. „Kombinovaná forma studia může být atraktivní pro lidi v zaměstnání nebo maminky na mateřské. V současné době studuje dvouoborové bakalářské obory celkem 248 lidí, z toho je 31 posluchačů v kombinované formě studia,“ říká Petra Konečná.

Přijímací zkoušky u vybraných oborů letos nebudou, pokud zájem uchazečů nepřekročí kapacitní limit konkrétního oboru. „Pokud se žák přihlásí na dvouoborové studium matematika a geografie, z matematiky pravděpodobně přijímací zkoušku nebude muset dělat,“ vysvětluje proděkanka.

Dvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OUDvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OUDvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OUDvouoborové studium na Přírodovědecké fakultě OU

Je dvouoborové studium náročnější?

Jak pro koho. Představte si, že studujete dva obory najednou. „Je pravda, že po studentech nemůžeme chtít stoprocentní znalost obou oborů. Oproti posluchačům z jednooborového studia na ně mají o polovinu méně času. Kdo se tedy přihlásí na dvouoborové studium, měl by předpokládat, že v něm nepůjde tolik do hloubky,“ podotýká Petra Konečná.

Podle ní vás má vzdělávání tohoto typu také naučit, jak zvládat několik různých oblastí najednou, což je důležité i pro praxi. „Lidé, kteří projdou tímto studiem, jsou lidově řečeno multifunkční. Umí několik věcí najednou,“ myslí si Petra Konečná a připouští jedno mínus: „Dát se na vědeckou kariéru je v tomto případě těžší. Ovšem ti, co studují více než jeden obor, mohou být pro zaměstnavatele zajímavější.“

Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz.