Prezident jmenoval nové profesory, čtyři z nich působí na Ostravské univerzitě

Více než 70 profesorek a profesorů jmenoval ve čtvrtek 13. června prezident republiky Petr Pavel spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem. V pražském Karolinu dekrety převzali také čtyři nově jmenovaní profesoři působící na Ostravské univerzitě – Daniel Jandačka, Jaroslav David, Zhivorad TomovskiPavel Hulva.

„Přebíráte dnes ocenění, které je výsledkem vaší dlouholeté kvalitní pedagogické, badatelské, či umělecké práce. Zasvětit kariéru hledání vědeckého poznání a výuce dalších generací vyžaduje mnoho úsilí, ze kterého profituje celá společnost. Na vaší akademické cestě jste dosáhli zásadního milníku a k tomu bych vám chtěl upřímně poblahopřát,“ pronesl na úvod svého projevu prezident Petr Pavel.

Ministr Mikuláš Bek se ve svém projevu zaměřil na kvalitu českých vysokých škol a ocenil roli, kterou plní na národní, regionální a lokální úrovni. „Sociologická šetření dlouhodobě naznačují, že s kvalitou tuzemských vysokých škol je subjektivně spokojena velká většina jejich studentů i absolventů,„ řekl mimo jiné Bek.

Nově jmenovaným profesorům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich další vědecké a pedagogické činnosti.

Nově jmenovaní profesoři působící na Ostravské univerzitě:

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Pro obor: Kinantropologie
Působí na Katedře studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU
Navržen Vědeckou radou Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pro obor: Český jazyk
Působí na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU
Navržen Vědeckou radou Masarykovy univerzity

doc. Zhivorad Tomovski, Dr.
Pro obor: Aplikovaná matematika
Působí na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty OU
Navržen Vědeckou radou Ostravské univerzity

doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Pro obor: Zoologie
Působí na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU a na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK
Navržen Vědeckou radou Univerzity Karlovy


Prof. Daniel Jandačka
Copyright: MŠMT ČR
Prof. Jaroslav David
Copyright: MŠMT ČR
Prof. Zhivorad Tomovski
Copyright: MŠMT ČR
Prof. Pavel Hulva
Copyright: MŠMT ČR

Fotografie: MŠMT


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2024