V 87 letech odešel klavírista a pedagog Rudolf Bernatík

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


V sobotu 23. března 2024 zemřel uznávaný klavírista a hudební pedagog, profesor Rudolf Bernatík. Jednomu ze zakladatelů Ostravské univerzity bylo 87 let. Poslední rozloučení s bývalým děkanem Pedagogické fakulty se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 14 hodin v ostravském krematoriu ve Slezské Ostravě.

Rudolf Bernatík se narodil 6. března 1937 v Šumbarku, který je dnes součástí Havířova. V roce 1961 absolvoval Akademii múzických umění v Praze pod vedením profesora Františka Raucha. Už během studií se účastnil mezinárodních klavírních soutěží. O dva roky později se vrátil do Ostravy, kde začal svou dráhu pedagoga nejprve na místní Státní konzervatoři. V roce 1966 nastoupil jako odborný asistent na Katedru hudební výchovu tehdejší Pedagogické fakulty.

Od počátku 90. let patřil mezi osobnosti, které se výraznou měrou podílely na vzniku dnešní Ostravské univerzity. „Ohlasy jeho hudebně pedagogické i hudebně umělecké činnosti jsou důležitou součástí nejen minulosti, ale také současnosti a budoucí existence naší univerzity. Profesor Bernatík spojil s naší vysokou školou většinu svého produktivního života. V počátcích její existence byl jednou z rozhodujících osobností, které pomáhaly upevňovat její dobré jméno v očích ostravské, republikové i zahraniční veřejnosti,“ připomněl důležitost Bernatíka profesor Jan Mazurek z katedry hudební výchovy.

Mezi lety 1991–1997 působil Bernatík jako děkan Pedagogické fakulty. Tehdy položil základy dnešní Fakulty umění. „Pan profesor Rudolf Bernatík vychoval celou řadu vynikajících pianistů a pedagogů klavírní hry, kteří nabyté vědomosti a zkušenosti předávají dále mladší generaci,“ složil poklonu zesnulému umělci a pedagogovi vedoucí katedry klávesových nástrojů Lukáš Michel. Mezi jeho nejznámější žáky patří Lukáš Vondráček nebo právě Lukáš Michel.

Svou uměleckou dráhu věnoval Rudolf Bernatík koncertní i komorní hudbě. V jeho repertoáru mohli posluchači najít díla Ludwiga van Beethovena, Franze Liszta, Frederyka Chopina, Sergeje Rachmaninova, Bély Bartóka, Bohuslava Martinů a dalších. K odkazu Rudolfa Bernatíka patří bezesporu také založení souboru Musici Moravienses. Intenzivně spolupracoval s orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava a celou řadou dalších souborů.

Byl držitelem Moravskoslezské umělecké Ceny Jantar za celoživotní přínos a také řady mezinárodních uměleckých cen. Dlouhá léta spolupracoval s Českým rozhlasem, pro který natočil přes 150 nahrávek. Na kontě má ale i řadu rozhlasových studií v Německu, Švédsku, Nizozemsku nebo Norsku.

Od úterý 26. března 2024 bude k uctění památky profesora Rudolfa Bernatíka ve vestibulu Fakulty umění na Černé louce zřízeno pietní místo s kondolenční knihou. Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14:00 v ostravském krematoriu ve Slezské Ostravě.

„Umělecký, pedagogický a manažerský přínos profesora Bernatíka byl enormní. Byl to skromný, pracovitý a inspirativní člověk. Nejenom Ostravská univerzita s jeho odchodem ztrácí velkou osobnost,“ řekl rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Ostravská univerzita vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2024