14. března se dozvíme jména nejlepších mladých překladatelů

Ostrava / 09. 03. 2023

14. března se bude konat slavnostní vyhlášení vítězů XVIII. ročníku soutěže Den s překladem, kterou každoročně pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Letos do soutěže studenti středních a vysokých škol zaslali celkem 206 soutěžních překladů z 8 jazyků – angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny, polštiny a latiny. Kromě slavnostního vyhlášení je součástí celodenního programu také konference a překladatelské dílny pořádané jednotlivými filologickými katedrami Filozofické fakulty OU. V nich vyučující jazykových kateder představí výuku jazyků z trochu jiné perspektivy, než jak ji studenti znají ze školních lavic. Nebude chybět ani práce se strojovými překladači na principu neuronových sítí.

Snažíme se naší soutěží a překladatelskými dílnami doplňovat to, co není běžnou součástí výuky jazyka na školách. Letos se proto vyučující v překladatelských dílnách zaměří na roli překladatele jako mediátora mezi kulturami, na mnohovýznamovost slov i na strojové překladače a post editaci jako na běžnou součást překladatelské práce“ říká v rozhovoru garantka soutěže dr. Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU a doplňuje, že právě na práci s překladači na principu neuronových sítí by se podle ní měla zaměřit výuka jazyků na středních i vysokých školách. Studenti, by se měli naučit, v čem mohou být překladače užitečné a v čem naopak tkví jejich slabiny, kde je lidský faktor nezbytný a nenahraditelný. To bude rovněž jedno z témat překladatelských dílen. (Více k tématu strojových překladů naleznete v rozhovoru).

Cílem soutěže je přiblížit studentům překladatelskou profesi, ukázat jim, že jazyk je především prostředkem k nalézání porozumění mezi odlišnými kulturami, že je určen ke komunikaci, díky níž se dovídáme mnoho podstatného o cizí kultuře a lidech hovořících odlišným jazykem.

Zájem o soutěž byl ze strany vysokoškoláků a středoškoláků opět vysoký, do soutěže dorazilo 165 překladů ze středních škol a 41 překladů od studentů vysokých škol napříč celou Českou republikou. „Středoškolákům se soutěž otevřela před čtyřmi lety. Kvalita překladů, které k nám do soutěže přicházejí ze středních škol, roste. Soutěž je mezi studenty dlouhodobě oblíbená, nabízí jim totiž použití jazyka jako prostředku k nahlédnutí do jiných kultur a prostřednictvím řečníků je inspiruje a nabízí možnosti, kde všude lze hledat těžiště překladatelské profese,“ doplňuje Renáta Tomášková.

Program XVIII. ročníku Dne s překladem soubor pdf 0,09 MB

O soutěži: Den s překladem je překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejíž součástí je také jednodenní konference a překladatelské workshopy. Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor. Od roku 2018 je soutěž otevřená také studentům středních škol, kteří by si rádi prověřili své překladatelské schopnosti a talent a získali cenné rady zkušených profesionálů. Soutěž je jediná svého druhu v ČR, která je určena výhradně studentům, kteří teprve získávají první zkušenosti s překlady nejrůznějších textů současné i starší beletrie, poezie i textů z populárně naučné literatury či literatury faktu. Soutěž je anonymní. Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty. V roce 2009 získala soutěž ocenění Evropská jazyková cena LABEL.

Kontakt:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy Filozofické fakulty Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 734 353 573