Slavnostní koncert a první vernisáž v City Campusu Ostravské univerzity

Ostrava / 14. 02. 2023

Slavnostní koncert k otevření nové budovy Fakulty umění v City Campusu Ostravské univerzity a také první vernisáž proběhne ve středu 15. února 2023. Vernisáž výstavy začíná v 18:00 a koncert v 19:00. Na koncertě Bonus Locus účinkují absolventi a pedagogové Fakulty umění OU, mezi nimi přední čeští umělci: klarinetista Karel Dohnal, pianista Ivo Kahánek, sopranistka Jana Šrejma Kačírková, koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička a mnoho dalších. Večer moderuje nositelka ceny Thálie Veronika Forejtová. Koncert bude živě vysílán Českým rozhlasem Vltava. Výstava Topografie hnízda prezentuje téměř čtyřicet umělkyň a umělců a představuje první veřejnou prezentaci Umělecké sbírky Ostravské univerzity.

Bonus Locus

Zahajovací koncert Bonus Locus (lat. výjimečné/dobré místo) se koná u příležitosti otevření nové budovy a koncertního sálu Fakulty umění. Pro fakultu, ale i kulturní prostor Ostravy, se jedná o skutečně významnou událost.

Dneškem se začíná naplňovat potenciál naší fakulty. Nový kampus ve srovnání s předešlými prostory nabízí špičkové podmínky k práci. Pro studenty a pedagogy Fakulty umění Ostravské univerzity je to obrovský zlom, koncert Bonus Locus nese i symbolický význam,“ říká děkan Fakulty umění OU Michal Kalhous.

Na historicky prvním koncertě v komorním sále nového kampusu vystoupí významní umělci, jejichž spojujícím elementem je právě Fakulta umění. Všichni tito absolventi a pedagogové odvedli na fakultě obrovský kus práce. Odteď tady budou mít podmínky světové úrovně k tomu, aby své zkušenosti mohli předávat dál,“ doplňuje Michal Kalhous.

Na koncertě zazní ve světové premiéře skladba Milana Báchorka na slova spisovatele Petra Hrušky s názvem Radost na konci ulice, jež byla zkomponována speciálně pro tuto příležitost a vkusně propojuje většinu účinkujících, kteří se tohoto večera představí sólově. Báchorek kompozičně velmi věrně vystihnul zamyšlení nad Ostravou kdysi a nyní,“ říká produkční a dramaturg koncertu Martin Kajzar z Fakulty umění OU a dodává, že koncert je koncipován s ohledem na slohovou a mezinárodní pestrost a na programu zazní skladby i písně od francouzských, španělských, německých, ruských i českých skladatelů, což symbolizuje rovněž internacionální směr, který se fakultě díky City Campusu otevírá.

Koncertem bude slovem provázet bývalá pedagožka Fakulty umění Veronika Forejtová, nositelka ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Během přestávky přenosu bude Renáta Spisarová zpovídat profesora Rudolfa Bernatíka, klavíristu Michala Bártu a nastupujícího rektora Ostravské univerzity docenta Petra Kopeckého. Celý koncert bude živě přenášet Český rozhlas Vltava. Záznam koncertu odvysílá televizní stanice ČT Art.

Koncert Bonus Locus | Účinkující umělci:

Karel Dohnal (klarinet), Martin Gurbal' (bas), Jana Šrejma Kačírková (soprán), Ivo Kahánek (klavír), Eliška Novotná (klavír), Veronika Rovná Holbová (soprán), Alexandr Starý (klavír), Jiří Vodička (housle), Žesťové kvinteto FU OU

Topografie hnízda

První výstava v nové GAFU Topografie hnízda prezentuje téměř čtyřicet umělkyň a umělců, kteří Fakultou umění OU v různých rolích prošli.

Kurátoři výstavy Kateřina ŠtroblováTomáš Knoflíček se výstavou pokouší vztáhnout k otázkám identity fakulty, významu ateliérů a vazbám mezi pedagogy a studenty: „Jak silnou má fakulta identitu a co ji definuje? Do kolika směrů se větví? Tříští se a rozpadá nebo naopak její linie spíše konvergují? A jak významně do toho promlouvají jednotlivé ateliéry a jejich vedoucí? Jaká spojení lze mezi jejich aktéry definovat a nakolik má dnes vlastně smysl skloňovat vazby mezi pedagogem a studentem?“ uvádí dvojice v kurátorském textu.

Vvýstava Topografie Hnízda | Vystavující umělci:

Daniel Balabán, Robert Buček, Václav Buchtelík, Josef Daněk, Pavlína Fichta Čierna, Matěj Frank, Martin Froulík, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Eduard Halberštát, Jiří Havlíček, I love 69 popgejů, Zbyněk Janáček, Jakub Jansa, Michal Kalhous, Kamera Skura, Sabina Knetlová, Jaroslav Koléšek, Marius Kotrba, Vojtěch Kovařík, František Kowolowski, Patrik Kriššák, Martin Kubica, Jiří Kuděla, Petr Lysáček, Pavla Malinová, Josef Mladějovský, Filip Nádvorník, Libor Novotný, Stanislav Ondruš, Eduard Ovčáček, Václav Rodek, shotby.us, Marek Sibinský, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Ivo Škuta, Jan Vytiska

Odkazy:

Slavnostní koncert Bonus locus
Výstava Topografie hnízda

Kontakt:

Bc. Jitka Jitřenka Navrátilová
Tisková mluvčí OU
e-mail:
telefon: 731 068 263