Seminář vědecko-výzkumného projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo projektu Centrum epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty OU Vás zve na 

Seminář vědecko-výzkumného projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment)

Prezentace vybraných výsledků ze 4 programů projektu excelentního výzkumu

Prezentují zástupci Lékařské fakulty OU, Ústavu experimentální medicíny Praha, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, Pedagogické fakulty OU.

Na seminář bude navazovat konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2023 – Prevence a kvalita života.

Čtvrtek 23. února 2023, 8:30-13:30
Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava

Znečištěné životní prostředí je významným rizikovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života a zdraví obyvatel. Výzkumný projekt HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha). Seminář je výběrem poznatků, které byly v průběhu řešení projektu HAIE získány.

Web projektu
Web fakulty

PROGRAM
8:30
Registrace
9:00
Zahájení
J. Topinka – hlavní řešitel projektu
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
9:05
Rozdíly zdravotního stavu obyvatel průmyslové Ostravsko-karvinské aglomerace a regionu České Budějovice
H. Šlachtová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
9:30
Časové ztráty života způsobené předčasným úmrtím na onkologická onemocnění vlivem znečištěného ovzduší
V. Jiřík
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
9:50
Insulínová resistence a další biochemické parametry u obyvatel průmyslové a neprůmyslové oblasti ČR
P. Riedlová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:05
Neurokognitivni parametry zdraví a znečištěné ovzduší
V. K. Jandačková
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
10:25
Přestávka
11:00
Význam epigenetické adaptace pro redukci negativních dopadů expozice ze znečištěného prostředí
A. Rössnerová
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
11:25
Kvalita stravy matek a zdravotní stav novorozenců
J. Pavlíková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
11:45
Měření personální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům vázaným na prachové částice různých velikostních frakcí
T. Závodná
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
12:05
Vliv kvality ovzduší v městských aglomeracích na kvalitu spermií
J. Rubeš
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
12:25
Vliv znečištění ovzduší na kvalitu mitochondriální DNA v lidských spermiích
M. Vozdová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
12:35
Diskuse
13:00
Posterová sekce
HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF LUNG CANCER IN BLACK COAL MINERS IN THE CZECH REPUBLIC
THE AGE OF CHRONIC DISEASES ONSET – THE RESULTS OF THE LONGITUDINAL STUDY
SHORT-TERM EXPOSURE TO PM2.5 AND HOSPITAL ADMISSIONS FOR RESPIRATORY CAUSES IN THE CZECH REPUBLIC
GIS ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PM2.5 AND ACUTE CVD AND RESPIRATORY HOSPITALIZATIONS
SHORT-TERM EXPOSURE TO PM1 AND TOTAL AND SPECIFIC MORTALITY IN THE CZECH REPUBLIC
HISTORICAL CONCENTRATION ESTIMATES FOR AIR POLLUTANTS FOR THE PURPOSE OF HEALTH RISK ASSESSMENT AND EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CHRONIC DISEASES IN RELATION TO LONG-TERM OF LIFEETIME EXPOSURES
COMPARISON OF CARCINOGENIC RISKS FROM IHNALATION EXPOSURES IN INDUSTRIAL AND NON-INDUSTRIAL AREAS
PERCEPCE RIZIKA A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ ZAVEDENÝCH V BOJI PROTI PANDEMII COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE
13:30
Zakončení semináře


Těšíme se na Vaši účast!

Jan Topinka, PhD., DSc.
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
telefon: 553 46 1796
e-mail:

Vyřizuje:
Ing. Marcela Stehlíková
Centrum epidemiologického výzkumu
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
telefon: 553 461 787
e-mail:


Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,22 MB


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2023