Ostravská univerzita se připojuje k podpoře Ukrajiny

Ostravská univerzita ostře odsuzuje ruskou agresi a připojuje se k podpoře Ukrajiny i veškerého jejího lidu.

Invaze ruských ozbrojených sil na území tohoto suverénního státu je útokem na veškeré principy demokracie a práva, na kterých stojí současná Evropa i celý svobodný svět. „Agrese, kterou Rusko provedlo dnes (v noci, stejně jako v roce 1968 vůči naší zemi), je naprosto šílenou a v civilizovaném světě dvacátého prvního století nepředstavitelnou akcí. Všechny vysoké školy v ČR toto jednoznačně odsoudily (viz prohlášení ČKR). Jsem si vědom, že nyní již jakékoli apely či prohlášení situaci nemohou pomoci,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

V myslích nás všech se jistě vybavují myšlenky na okupace z roku 1938 a 1968, kterými naše vlast v minulém století bolestně trpěla. O to více nás ničí sledovat současnou invazi maskovanou slovy o přátelské či mírové pomoci.

Zatímco ozbrojený konflikt v dnešních dnech zasáhl Ukrajinu, kybernetická, či chcete-li hybridní válka, už zde probíhá několik let. Kromě opakujících se útoků na ukrajinské státní a finanční instituce, stejně jako na kritickou infrastrukturu, se potýkáme s cíleným vysíláním dezinformací, které každým dnem zasahují i občany Česka. Tedy nás, stejně jako naše blízké. Je i naší zodpovědností těmto útokům společně čelit. Věříme, že právě univerzity mohou v tomto ohledu sehrát zásadní roli.

V duchu jsme s našimi přáteli a kolegy akademiky, studenty i všemi obyvateli Ukrajiny. A jsme připraveni v rámci svých maximálních možností poskytnout potřebným pomocnou ruku. „Ostravská univerzita se bude snažit konkrétními kroky pomáhat jak ukrajinským studentům (tak, jak doposud pomáhá běloruským), tak i v rámci potřebné humanitární pomoci. A nezbývá, než podporovat naše politiky i politiky západních zemí v jejich snaze zabránit fatálnímu konfliktu,“ uvedl rektor Jan Lata. Věříme, že každá pomoc má smysl. Pro přátele v nesnázích je vstřícná iniciativa ze zahraničí světýlkem naděje.

Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině soubor pdf 0,20 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2022