Zájem o studium na Lékařské fakultě Ostravské univerzity roste

Ostrava / 31. 03. 2021

Je to jistě dobrá zpráva nejen pro ostravský region, ale celý Moravskoslezský kraj. Zájem studentů o zdravotnické obory roste! Lékařská fakulta Ostravské univerzity eviduje oproti předchozím letům nárůst přihlášek ke studiu. Na zdravotnické obory se letos hlásí o šest stovek studentů víc než v loňském roce. Celkem letos přijala lékařská fakulta už 1680 přihlášek ke studiu. V plánu má přijmout až 470 nových studentů.

„Rostoucí křivka zájmu o naši lékařskou fakultu svědčí o kvalitě nabízených studijních programů. Naše fakulta je poměrně mladá, a i díky tomu velmi dynamická s garancí dalšího rozvoje a individualizovaným přístupem. Věřím, že to takto vnímají i studenti a své pozitivní zkušenosti si nenechávají jen pro sebe. Velmi doufám v to, že se nám v dubnu podaří získat akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství a tím zájem o studium na naší fakultě ještě více vzroste“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Umožnit studium více zájemcům může lékařská fakulta i díky dotaci z Moravskoslezského kraje, který ji dlouhodobě podporuje. S pomocí finančního příspěvku 350 tisíc korun v rámci individuální „Dotace studia studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity“ mohla fakulta opět přijmout větší počet studentů také v akademickém roce 2020/21. Navýšení se týkalo studentů bakalářských a navazujících magisterských nelékařských zdravotnických studijních programů.

V letošním roce plánuje fakulta přijmout celkem 470 nových studentů (vyjma mediků), zhruba 350 do bakalářských programů a 120 do magisterských. „Na druhou stranu kapacity našich studijních programů masivně nenavyšujeme. Nabíráme tolik studentů, kolik jsme schopni hlavně z praktického hlediska zvládnout tak, aby neutrpěla kvalita vzdělávání. Zakládáme si právě na individuálním přístupu, který je pro nás nesmírně důležitý a je klíčem k úspěšné přípravě studentů na praxi,“ vysvětluje proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká.

Nárůst zájmu o studium zaznamenala fakulta napříč všemi studijními programy. „Aktuálně evidujeme celkem 1680 přihlášek. Na většinu studijních programů se mohli studenti hlásit do poloviny března. Ale například u bakalářského studijního programu Radiologická asistence nás akreditační řízení čeká teď v dubnu, takže se studenti snad budou moci ke studiu ještě hlásit. A v neposlední řadě budeme čekat na výsledky akreditačního řízení programu Všeobecné lékařství,“ dodává proděkanka Závacká.

Kromě zkvalitňování a modernizace výuky se Lékařská fakulta Ostravské univerzity v posledním roce zaměřila také na rozvoj vědy a výzkumu. V loňském roce otevřela fakulta nové Centrum zdravotnického výzkumu pod vedením proděkana Davida Školoudíka a na podzim se studentům otevře také nové simulační centrum za čtvrt miliardy korun, které bude dokonale napodobovat nemocniční prostředí pro nácvik praktických zručností a dovedností. Takzvaná cvičná nemocnice bude mít například vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotku intenzivní péče i vlastní operační středisko. Díky tomu si budou moci studenti co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání. Na podzim loňského roku otevřela lékařská fakulta také vlastní Vivárium, které slouží především excelentnímu výzkumu v oblasti hemato-onkologie. Mezi další významné plánované projekty pro následující roky patří také projekt LERCO, jehož cílem je propojit základní výzkum s aplikovaným a s oblastí komercializace vědy.


Kontakt:

Ing. Hana Hanke
Tisková mluvčí Lékařské fakulty Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 728 202 698