Aktuální informace pro uchazeče o studium

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium na Ostravské univerzitě,

jsme velmi rádi, že jste si podali přihlášku právě na Ostravskou univerzitu. Zároveň jsme si vědomi toho, že současná situace pro vás není jednoduchá, ať již z důvodu absence normální prezenční výuky nebo dalších omezení vyplývajících z protiepidemických opatření. V poslední době se stále častěji setkáváme s otázkami z vaší strany spojenými s přijímacím řízením a úpravou maturit ze strany naší vlády. Dovolte nám proto vás jednak informovat, že v rámci přijímacího řízení budeme postupovat tak, aby vás současná situace ovlivnila v rámci možností co nejméně, a dále o postoji naší univerzity k maturitám.

V případě dalších dotazů jsou vám k dispozici zaměstnanci našich studijních oddělení na jednotlivých fakultách, popřípadě naše Poradenské centrum nebo Centrum Pyramida.

Dotazy prosím směřujte na následující maily podle toho, na kterou fakultu jste si podali přihlášku, popřípadě podle toho, co dalšího vás ještě zajímá.

Fakulta sociálních studií:
Fakulta umění:
Filozofická fakulta:
Lékařská fakulta:
Pedagogická fakulta:
Přírodovědecká fakulta:
Ostravská univerzita: (dotazy spojené zejména s uznáváním zahraničního vzdělání)
Poradenské centrum: (dotazy spojené s výběrem studijního programu)
Centrum pyramida: (dotazy uchazečů se specifickými potřebami – tj. zejména se zdravotním postižením)

Také jsme si pro vás připravili přehledného online průvodce Uchazeče o studium na Ostravské univerzitě. Průvodce si můžete projít na IS Moodle.

Otázky k přijímacím zkouškám a maturitám

Kdy budou probíhat přijímací zkoušky na Ostravskou univerzitu?

S výjimkou Fakulty umění, která má naplánované přijímací zkoušky na duben, budou přijímací zkoušky na všech ostatních fakultách probíhat v měsících květnu a červnu. V případě změny budete včas informováni.

Bude uchazečům, kterým bude přijímací zkouška kolidovat s maturitou, umožněno konat přijímací zkoušku v náhradním termínu?

Ano, uchazeči, kterým bude přijímací zkouška kolidovat s maturitou (popřípadě státní závěrečnou zkouškou), mohou požádat o náhradní termín konání přijímací zkoušky. Odkaz na žádosti ke stažení, popřípadě další pokyny, naleznete níže. K žádosti je potřeba doložit potvrzení střední školy o termínu konání maturitní zkoušky.

Náhradní termín bude na žádost umožněn také uchazečům, kteří budou v době konání řádného termínu přijímací zkoušky také v karanténě.

Formulář žádosti, popřípadě bližší pokyny pro jednotlivé fakulty naleznete zde:

Fakulta sociálních studií:
Formulář - žádost o náhradní termín soubor doc 0,17 MB

Fakulta umění:
Formulář - žádost o náhradní termín soubor doc 0,17 MB

Filozofická fakulta:
Formulář - žádost o náhradní termín soubor doc 0,02 MB

Lékařská fakulta:
Formulář - žádost o náhradní termín soubor doc 0,18 MB

Pedagogická fakulta:
Formulář - žádost o náhradní termín soubor pdf 0,09 MB

Přírodovědecká fakulta:
Formulář - žádost o náhradní termín soubor pdf 0,24 MB


Mohou uchazeči vykonat přijímací zkoušku, aniž by měli v době konání přijímací zkoušky ukončené středoškolské vzdělání maturitou, a následně po jejím absolvování doložit maturitní vysvědčení?

Ano, mohou. Maturitní vysvědčení se může doložit následně v termínu stanoveném fakultou (u některých fakult se dokládá až u zápisu do studia) – konkrétní informace o těchto termínech naleznete na webových stránkách jednotlivých fakult v sekci „uchazeč“ – „přijímací řízení“.

Bude Ostravská univerzita činit rozdíly mezi jednotlivými uchazeči dle „typu“ absolvované (udělené) maturity?

Ne, Ostravská univerzita považuje všechny „typy“ maturit za rovnocenné.

Bude Ostravská univerzita vyžadovat, aby měl uchazeč ústní zkoušku z cizího jazyka nebo z českého jazyka, když nyní dala vláda tyto ústní zkoušky jako dobrovolné?

Ne, Ostravská univerzita nebude vyžadovat ústní část maturitní zkoušky z českého nebo cizího jazyka.

Bude Ostravská univerzita zvýhodňovat uchazeče, kteří absolvují ústní část maturitní zkoušky z českého nebo cizího jazyka?

Ne, uchazeči, kteří dobrovolně absolvují ústní část zkoušky z českého nebo cizího jazyka, nebudou ze strany Ostravské univerzity v přijímacím řízení zvýhodněni.

Bude Ostravská univerzita v průběhu přijímacího řízení přihlížet k prospěchu během středoškolského studia, popř. u maturitní zkoušky?

Ostravská univerzita přihlíží k výsledkům SŠ studia pouze tam, kde je to explicitně uvedeno v podmínkách přijímacího řízení u daného studijního programu.

Podrobnosti k vaší přihlášce a k přijímacímu řízení naleznete i v portálu Ostravské univerzity. Podívejte se na jednoduchý návod, jak se do něj přihlásit.

Na závěr Vám přejeme hlavně pevné zdraví!

Vaše Ostravská univerzita


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2021