Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2021–2024

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2021–2024, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

  • 19. 4. 2021 od 14:00 hodin – 26. 4. 2021 do 14:00 hodin.

The Academic Senate of the University of Ostrava announces regular elections to the Academic Senate of the University of Ostrava for the election period 2021 – 2024, which will take form of electronic voting on:

  • From 19th April 2021 from 2 pm to 26th April 2021 to 2 pm

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce OU v souladu s čl. 3 odst. 3 Volebního řádu AS OU.

Candidates may be nominated by any member of the academic community of the UO in accordance with Article 3, paragraph 3 of the Election Rules of the AS UO.

Návrhy se podávají předsedovi Volební komise AS OU na formuláři prostřednictvím podatelny OU do 29. března 2021 do 13.00 hodin v zalepených obálkách. Obálka musí být označena „Volby do AS OU“.

Proposals are submitted to the Chairman of the Electoral Commission of the AS UO on the form through the UO filing office by March 29, 2021 by 1 pm in sealed envelopes. The envelope must be marked „Options for AS UO“

Seznamy voličů jsou zveřejněny na portále v sekci Dokumenty – Ostravská univerzita – Akademický senát – Volební komise - Volby AS OU 2021-2024.

Voter lists are published on the portal in the Documents section University of Ostrava – Academic Senate – Electoral Commission – Elections AS UO 2021 – 2024.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU a řídí se schváleným Harmonogramem voleb.

The elections will take place in accordance with the valid Election Rules of the AS UO and will follow approved Election Schedule.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 27. dubna 2021.

The election results will be announced on April 27, 2021.

Volební komise AS OU / Election Commission:

  • Pavel Smolka – předseda VK / Chairman of EC
  • Jiří Brňovják
  • Lucie Dvořáková
  • Jana Vavrošová
  • Veronika Mia Zegzulková

Kandidátní listina / Candidate list


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2021