Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Roman Hájek je profesorem onkologie, přednostou Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a prorektorem pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity. Vyskokoškolské studium absolvoval v roce 1988 na Lékařské fakultě Univerzity J.E. Purkyně / Masarykovy Univerzity Brno, doktorské studium získal v roce 1995 v oboru hematologie, atestoval v roce 1996 z interní medicíny, v roce 2000 z onkologie a v roce 2012 z hematologie a transfuziologie.

Prof. Hájek je předsedou a zakládajícím členem České myelomové skupiny a rovněž jednoho z největších registrů na světě zaměřeného na monoklonální gamapatie – českého RMG (Registry of Monoclonal Gammopathy) registru. V současné době se v RMG nachází data o více než 12 000 pacientů s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií, což umožňuje provádět různé “real life” statistické analýzy rizikových skupin a prognostických markerů.

Působí v předsednictvu European Myeloma Network a panelu expertů Mezinárodní myelomové pracovní skupiny (IMWG). Je členem Mezinárodní myelomové společnosti (IMS), Evropské hematologické společnosti a Americké hematologické společnosti (ASH). Publikoval přes 400 vědeckých publikací, stávající H-index je 50.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2020