Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Stupeň 1


Od 8. září 2020 se provoz OU řídí Univerzitním semaforem, jehož aktuální barva je zelená, odvozená od epidemiologické situace v okrese Ostrava-město. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov OU.

Dále podle rozhodnutí opatření rektora č. 111/2020 platí, že studenti a zaměstnanci OU mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov OU zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Jste zaměstnanec OU?
Jste student kterékoliv fakulty OU?
Máte pozitivní test na COVID-19?
Byla Vám nařízena karanténa?

Potom máte povinnost neprodleně nahlásit Ostravské univerzitě vaše osobní údaje v tomto znění na e-mailovou adresu .

Na Ostravské univerzitě byl pro aktuální potřeby v souvislosti s epidemiologickou situací ustaven krizový štáb.

Univerzitní semafor
Nulové nebo zanedbatelné riziko

0

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Studenti:

 • Kontaktní výuka je omezena na 200 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 200 osob se realizuje pouze online/distančně
 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti, kteří přijíždějí ze států, které nejsou na seznamu zemí s „nízkým rizikem“, jsou povinni se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“), je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod., pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • Bez omezení
Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

1

Obecně:

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS, MZ ČR nebo usnesení vlády ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry, pokud to není možné použít vždy ochranu dýchacích cest

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, nebo dle platné legislativy, výuka nad 100 se realizuje pouze online/distančně. Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti, kteří přijíždějí ze států, které nejsou na seznamu zemí s „nízkým rizikem“, jsou povinni se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost Covid-19
 • Doporučeno pro studenty patřící do rizikové skupiny nosit respirátor FFP-2
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi a služební cesty do zemí s vyšším rizikem nákazy lze konat jen v případě nezbytně nutném, o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR
 • Doporučeno pro zaměstnance patřící do rizikové skupiny nosit respirátor FFP-2

Provoz budov OU:

 • Standardní Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod, pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení nebo dle platné legislativy

Provoz Knihovny:

 • V knihovnách je doporučená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platné legislativy

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Počínající komunitní přenos

2

Obecně:

 • Veřejnost může vstupovat do budov OU pouze na základě předchozí domluvy pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí (s výjimkou univerzitního knihkupectví, které je otevřené pro veřejnost s regulací počtu vstupujících osob)
 • Ve společných prostorách budov OU je povinné nosit ochranu dýchacích cest
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i ve všech ostatních prostorách, kde není možné dodržet odstup 2 metry od jiných osob

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Výuka probíhá převážně online / distančně; prezenční výuka probíhá podle platné legislativy (definovaných výjimek)
 • Terénní výuka a praxe probíhají podle platné legislativy
 • Konzultace probíhají po individuální domluvě
 • Laboratorní, experimentální nebo umělecké práce probíhají dle platného mimořádného opatření nebo usnesení vlády a jimi stanovených výjimek
 • Zkoušky a SZZ probíhají dle platného mimořádného opatření
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti, kteří přijíždějí ze států, které nejsou na seznamu zemí s „nízkým rizikem“, jsou povinni se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost Covid-19
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Doporučeno vedoucím pracovišť umožnit zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi a služební cesty do zemí s vyšším rizikem nákazy lze konat jen v případě nezbytně nutném, o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Při pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání se podle platné legislativy omezuje počet osob

Provoz budov OU:

 • Otevření budov se řídí platnou legislativou určující možnosti provozu vysokých škol:

Provoz kolejí:

 • Povinnost ve společných prostorách kolejí nosit ochranu dýchacích cest.

Provoz Knihovny:

 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost; půjčování knih je možné po individuální dohodě
 • Fakultní studovny jsou pro účely samostudia otevřeny studentům. Maximální počet současně přítomných studentů určí Univerzitní knihovna v závislosti na velikosti studovny a aktuálně platné legislativě.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

3

Obecně:

 • Veřejnost může vstupovat do budov OU pouze na základě předchozí domluvy pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí (s výjimkou univerzitního knihkupectví, které je otevřené pro vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem)
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách OU

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Výuka probíhá pouze distanční formou
 • Terénní výuka a praxe probíhají podle platné legislativy
 • Přítomnost studentů na výuce v budovách OU je omezena na nezbytné situace a řídí se platnou legislativou
 • Zkoušky a SZZ se uskutečňují převážně online/distančně, v případě prezenčního nebo hybridního konání se se počet osob řídí platnou legislativou
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční studenti, kteří přijíždějí ze států, které nejsou na seznamu zemí s „nízkým rizikem“, jsou povinni se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Akademické obřady se nekonají

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Doporučeno vedoucím umožňovat zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na zahraniční služební cesty mimo případy nezbytně nutné; o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Při pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR

Provoz budov OU:

 • Otevření budov se řídí platnou legislativou určující možnosti provozu vysokých škol

Provoz kolejí:

 • Koleje fungují v omezeném provozu podle platné legislativy

Provoz Knihovny:

 • Provádění výpůjček a jejich vrácení lze pouze bezkontaktně
 • Fakultní studovny jsou pro účely samostudia otevřeny pouze studentům. Maximální počet současně přítomných studentů určí Univerzitní knihovna v závislosti na velikosti studovny a aktuálně platné legislativě.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 06. 2021