Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Stupeň 3


Od 21. října 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nad rámec Univerzitního semaforu povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Pro úplný přehled o aktuálních povinnostech všem doporučujeme si opatření ministerstva důkladně přečíst.

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.
Usnesení vlády je platné do 1. listopadu 2020.

Od 8. září 2020 se provoz OU řídí Univerzitním semaforem, jehož aktuální barva je červená, odvozená od epidemiologické situace v okrese Ostrava-město. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov OU.

Dále podle rozhodnutí opatření rektora č. 111/2020 platí, že studenti a zaměstnanci OU mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov OU zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Jste zaměstnanec OU?
Jste student kterékoliv fakulty OU?
Máte pozitivní test na COVID-19?
Byla Vám nařízena karanténa?

Potom máte povinnost neprodleně nahlásit Ostravské univerzitě vaše osobní údaje v tomto znění na e-mailovou adresu .

Na Ostravské univerzitě byl pro aktuální potřeby v souvislosti s epidemiologickou situací ustaven krizový štáb.

Univerzitní semafor
Nulové nebo zanedbatelné riziko

0

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Studenti:

 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně
 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“), je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod., pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • Bez omezení
Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

1

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry, pokud to není možné použít vždy ochranu dýchacích cest

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně. Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky.

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi a služební cesty do zemí s vyšším rizikem nákazy lze konat jen v případě nezbytně nutném, o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance.
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR.
 • Doporučeno vedoucím umožnit zaměstnancům patřícím mezi rizikové skupiny práci z domova, tzv. home office s výjimkou nezbytných povinností vyžadujících jejich osobní přítomnost na pracovišti

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod, pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • V knihovnách je doporučená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Počínající komunitní přenos

2

Obecně:

 • Veřejnost může vstupovat do budov OU pouze na základě předchozí domluvy pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí (s výjimkou univerzitního knihkupectví, které je otevřené pro veřejnost s regulací počtu vstupujících osob)
 • Ve společných prostorách budov OU je povinné nosit ochranu dýchacích cest
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i ve všech ostatních prostorách, kde není možné dodržet odstup 2 metry od jiných osob

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Výuka probíhá online / distančně
 • Terénní výuka a praxe probíhají podle platné legislativy
 • Konzultace probíhají po individuální domluvě
 • Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci lze provádět za přítomnosti nejvýše 15 osob, nebo dle platného mimořádného opatření
 • Zkoušky a SZZ probíhají za přítomnosti nejvýše 10 osob, nebo dle platného mimořádného opatření
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti musí po příjezdu absolvovat test na Covid-19
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Doporučeno vedoucím pracovišť umožnit zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi a služební cesty do zemí s vyšším rizikem nákazy lze konat jen v případě nezbytně nutném, o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR
 • Zákaz pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob, ve venkovních prostorách nad 200 osob, nebo dle platného mimořádného opatření

Provoz budov OU:

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov OU kromě univerzitního knihkupectví.

Provoz kolejí:

 • Povinnost ve společných prostorách kolejí nosit ochranu dýchacích cest.

Provoz Knihovny:

 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost; půjčování knih je možné po individuální dohodě
 • Fakultní studovny jsou pro účely samostudia otevřeny studentům. Maximální počet současně přítomných studentů určí Univerzitní knihovna v závislosti na velikosti studovny a aktuálně platné legislativě.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

3

Obecně:

 • Veřejnost může vstupovat do budov OU pouze na základě předchozí domluvy pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí (s výjimkou univerzitního knihkupectví, které je otevřené pro veřejnost s regulací počtu vstupujících osob)
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách OU

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Výuka probíhá pouze distanční formou
 • Terénní výuka a praxe probíhají podle platné legislativy
 • Je zakázána přítomnost studentů na výuce v budovách OU (je povoleno např. samostudium při hře na nástroj, individuální samostudium nebo individuální příprava v ateliéru nebo laboratoři, vyzvednutí potvrzení o studiu či vyřízení jiných administrativních záležitostí)
 • Zkoušky a SZZ se uskutečňují převážně online/distančně, v případě prezenčního nebo hybridního konání se nesmí zkoušky prezenčně zúčastnit více než 10 osob
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční studenti (v případě, že ve výjimečných případech přijedou) musí po příjezdu absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Akademické obřady se nekonají

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Doporučeno vedoucím umožňovat zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na zahraniční služební cesty mimo případy nezbytně nutné; o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání nad 20 osob nebo podle platné legislativy je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR

Provoz budov OU:

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost (neplatí pro univerzitní knihkupectví)
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech budovách OU

Provoz kolejí:

 • Koleje fungují v omezeném provozu podle platné legislativy

Provoz Knihovny:

 • Univerzitní knihovna a fakultní studovny jsou uzavřeny pro veřejnost, půjčování knih je možné po individuální dohodě.
 • Fakultní studovny jsou pro účely samostudia otevřeny studentům. Maximální počet současně přítomných studentů určí Univerzitní knihovna v závislosti na velikosti studovny a aktuálně platné legislativě.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 10. 2020

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub