Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Provoz Ostravské univerzity se od 8. září 2020 řídí Univerzitním semaforem

Stupeň 2


Od 8. září 2020 se provoz OU řídí Univerzitním semaforem, jehož aktuální barva je žlutá, odvozená od epidemiologické situace v okrese Ostrava-město. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov OU.

Od 10. září 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nad rámec Univerzitního semaforu povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Pro úplný přehled o aktuálních povinnostech všem doporučujeme si opatření ministerstva důkladně přečíst.

Od 23. září 2020 se na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob (platí i pro SZZ);
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Mimořádné opatření je platné do 31. října 2020.

Dále podle rozhodnutí opatření rektora č. 111/2020 platí, že studenti a zaměstnanci OU mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov OU zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Jste zaměstnanec OU?
Jste student kterékoliv fakulty OU?
Máte pozitivní test na COVID-19?
Byla Vám nařízena karanténa?

Potom máte povinnost neprodleně nahlásit Ostravské univerzitě vaše osobní údaje v tomto znění na e-mailovou adresu covid19@helpdesk.osu.cz.

Na Ostravské univerzitě byl pro aktuální potřeby v souvislosti s epidemiologickou situací ustaven krizový štáb.

Univerzitní semafor
Nulové nebo zanedbatelné riziko

0

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Studenti:

 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně
 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod., pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • Bez omezení
Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

1

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry, pokud to není možné použít vždy ochranu dýchacích cest

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně. Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky.

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy lze vykonávat jen v rozsahu nezbytně nutném. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi.
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova.
 • Doporučeno vedoucím umožnit zaměstnancům patřícím mezi rizikové skupiny práci z domova, tzv. home office s výjimkou nezbytných povinností vyžadujících jejich osobní přítomnost na pracovišti

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod, pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • V knihovnách je doporučená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Počínající komunitní přenos

2

Obecně:

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov OU.
 • Ve společných prostorách budov OU je povinné nosit ochranu dýchacích cest
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i ve všech ostatních prostorách, kde není možné dodržet odstup 2 metry od jiných osob

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Výuka probíhá online / distančně; to neplatí pro klinickou a praktickou výuku a praxi
 • Konzultace probíhají po individuální domluvě
 • Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci lze provádět za přítomnosti nejvýše 15 osob, nebo dle platného mimořádného opatření
 • Zkoušky a SZZ probíhají za přítomnosti nejvýše 10 osob, nebo dle platného mimořádného opatření
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Doporučeno vedoucím pracovišť umožnit zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Doporučeno vykonávat tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy jen v rozsahu nezbytně nutném. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova, je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR
 • Zákaz pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob, ve venkovních prostorách nad 200 osob, nebo dle platného mimořádného opatření

Provoz budov OU:

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov OU

Provoz kolejí:

 • Povinnost ve společných prostorách kolejí nosit ochranu dýchacích cest.

Provoz Knihovny:

 • Knihovny jsou uzavřeny; půjčování knih je možné po individuální dohodě

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

3

Obecně:

 • Všechny budovy OU jsou uzavřené pro studenty i veřejnost
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách OU

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Výuka probíhá pouze distanční formou
 • Terénní výuka a praxe neprobíhají
 • Zkoušky a SZZ se uskutečňují pouze online/distančně
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Je zajištěn základní provoz pracovišť
 • Doporučeno vedoucím umožňovat zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání nad 20 osob nebo podle platné legislativy je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno

Provoz budov OU:

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro studenty i veřejnost
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech budovách OU

Provoz kolejí:

 • Koleje fungují v omezeném provozu, v případě výskytu nákazy se uzavírají

Provoz Knihovny:

 • Knihovny jsou uzavřeny; půjčování knih je možné po individuální dohodě

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2020

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub