Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita požádala NAÚ o přerušení projednávání žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství

Ostrava / 09. 07. 2020

Vzhledem k přetrvávajícímu negativnímu hodnocení ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se Ostravská univerzita rozhodla požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace Všeobecného lékařství Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V letošním roce nebude moci LF OU přijmout do tohoto studijního programu nové studenty a přijímací zkoušky na obor Všeobecné lékařství neproběhnou. Stávajících studentů Všeobecného lékařství se toto rozhodnutí nijak nedotkne a budou studovat dále podle stále platné předchozí akreditace.

„Věřím, že stávající vedení LF OU, respektive akademický senát fakulty, vyvodí z výsledků dnešního jednání Rady NAÚ patřičné důsledky a umožní zvolit nové vedení LF OU, které rozhodne, jak dále pokračovat, aby NAÚ mohl příští rok žádosti vyhovět a LF OU mohla přijímat nové studenty Všeobecného lékařství již v roce 2021,“ konstatuje rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

„Všeobecné lékařství je důležité pro Ostravskou univerzitu i celý region. Z pozice rektora univerzity jsem využil veškerých možností, abych přesvědčil Lékařskou fakultu, že je nutná generační obměna a významné personální posílení. Nyní je již odpovědnost na Akademickém senátu Lékařské fakulty,“ dodává.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity požádala o novou akreditaci Všeobecného lékařství v únoru letošního roku, protože její stávající akreditace platí do roku 2024 pouze na dostudování současných studentů. Pro přijímání nových však fakulta potřebuje akreditaci novou.

Přerušení žádosti o akreditaci Všeobecného lékařství se nijak nedotýká studentů jiných studijních programů, jako je například Fyzioterapie, Komunitní péče v porodní asistenci nebo Zdravotnické záchranářství, které již nové akreditace mají a úspěšně zde probíhá přijímací řízení.


Kontakt:

Ing. Andrea Svobodová
Vedoucí oddělení komunikace
e-mail:
telefon: +420 775 605 888

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub