Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Nová možnost studia personalistiky v celoživotním vzdělávání

Ostrava / 28. 05. 2020

Přišli jste o práci? Nevadí. Máme pro vás nový start. Od letošního roku je v nabídce celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Ostravské univerzity nový výukový modul HR – personální konzultant. Zájemci o studium z řad široké veřejnosti se mohou hlásit až do 20. srpna. Jedinou podmínkou pro přihlášení do modulu je ukončené středoškolské vzdělání a zájem o problematiku personalistiky a lidských zdrojů.

„Naším cílem je seznámit posluchače se základními manažerskými dovednostmi, a to především s ohledem na oblast personalistiky. Modul není v nabídce úplnou novinkou, dosud byl však dostupný pouze studentům Ostravské univerzity. Po třech velmi úspěšný letech jsme se rozhodli kurz nabídnout také veřejnosti,“ uvádí garantka modulu Lucie Dokoupilová z katedry sociologie FF OU. Nyní mohou získat konkurenční výhodu na trhu práce také zájemci mimo univerzitu, stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách Ostravské univerzity a uhradit poplatek, v němž je zahrnuto 400 hodin prezenční i distanční výuky se zkušenými lektory a pedagogy.

Změna kariéry v padesáti? Proč ne!

„Modul je určen každému bez rozdílu věku, kdo se chce zdokonalit v oblasti HR, držet krok s nejnovějšími trendy, nebo prostě jen chce změnit profesi, získat konkurenční výhodu, dovědět se něco nového. Ze zkušeností víme, že o dobré personalisty je na trhu práce stabilně velký zájem. Naši studenti se po ukončení studia často vrací do firem, kde byli na praxi v rámci HR modulu,“ dodává dr. Dokoupilová.

Modul je proto výrazně zaměřený na praxi, v rámci výuky se posluchači dostanou do firem a provozů, kde budou mít příležitost nahlédnout do všech řídicích procesů a mechanismů. Seznámí se s organizační strukturou, s nejnovějšími trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, se strategiemi řízení organizace, s personálními procesy atd.

Výukou je provedou kromě pedagogů Filozofické fakulty OU také personalisté a manažeři, kteří posluchačům pomohou ovládnout umění sebeprezentace, rozvinout nápady a kreativitu nebo poradí s motivačními technikami. Posluchači budou mít možnost vybudovat v rámci modulu vlastní projekt i podnikatelský záměr, na němž si procvičí základní principy řízení a před komisí pak musí obhájit jeho životaschopnost. Taková zkušenost může být dobrým startem k nové kariéře.

Univerzita a firmy v dokonalé symbióze

Filozofická fakulta OU spolupracuje s řadou velkých a středních firem v rámci Moravskoslezského i Zlínského kraje a spolupráce je na obou stranách jednoznačně výhodná. Studentům nabízí potřebnou praxi a firmy si už během kurzu mohou vytipovat talentované studenty a budoucí kolegy do svého týmu. Spolupráci si obě strany pochvalují. „Jsem ráda, že studentům už během studia můžeme ukázat, jaké se jim nabízejí možnosti. Jakmile zde najdou po ukončení studia adekvátní práci, nemají potřebu opouštět region,“ vidí hlavní smysl ve spolupráci dr. Dokoupilová.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub