Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Změny v opatřeních k prevenci šíření COVID-19 k 19. květnu 2020

Aktualizováno k 19. květnu 2020


 • 18. května 2020 skončil v České republice nouzový stav. Vlastní prodlužující nařízení zavedlo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 • Obličejové ochranné pomůcky nejsou v kancelářích nadále povinné. Při práci v kanceláři však bez nich musí spolupracovníci dodržovat dvoumetrové odstupy.
 • Řada dalších opatření proti COVID-19, jako povinnost nošení obličejových ochranných pomůcek na veřejnosti, zůstává v platnosti do 25. května 2020.

Sedujte také souhrn aktuálních vládních a krajských opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.Aktualizováno k  12. květnu 2020


Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové

na základě Usnesení vlády České republiky č. 537, ze dne 11. května 2020 platí následující výjimka:

 • od 12. května do 25. května 2020 nemusí mít studenti, účastníci přijímacího řízení, akademičtí pracovníci, členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob povinně nasazenou roušku.

Implementace vládních opatření přímo do výuky a zkoušení zůstává v kompetenci jednotlivých fakult.

Děkuji.


Jan Lata, rektor OUVážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k probíhajícím změnám a postupnému uvolňování vládních opatření na celostátní úrovni si vás dovolujeme informovat o rozšíření povolených aktivit vysokých škol, ke kterým dojde v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020, č. 491.

 • od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost studentů všech ročníků v objektech vysoké školy za účelem studia a s ním souvisejících aktivit při dodržení podmínky max. 15 studentů ve skupině. Omezení počtu se netýká klinické a praktické výuky a praxe. Nadále platí podmínka, že výše uvedených aktivit se může student účastnit pouze v případě, nevykazuje-li příznaky zdravotních obtíží uvedených ve virovém infekčním opatření.

Implementace vládních opatření ve výuce, zkoušení atd. zůstává i nadále v kompetenci fakult.

Děkuji.


Jan Lata, rektor OUVážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k rychle se měnící situaci na vládní úrovni si vás dovolujeme operativně informovat o změnách v povolených aktivitách vysokých škol, ke kterým došlo v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020, č. 455.

Opatření rektora č. 95/2020 Ke způsobu individuálních aktivit studentů pro akademický rok 2019/2020 ze dne 17. dubna 2020, jehož shrnutí najdete rovněž níže v původně uveřejněném textu, se od 27. dubna rozšiřuje o následující bod:

 • ... je možná osobní přítomnost VŠECH studentů na konzultaci nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci (zejména pro realizaci závěrečných prací) v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, na klinické a praktické výuce a praxi, to vše při respektování všech pravidel a opatření souvisejících se stavem nouze.

Aktuálně zkoumáme provázanost s dalšími opatřeními vlády, například s ohledem na knihovny, či zasedání samosprávných orgánů. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Konkrétní implementace vládních opatření přímo do výuky a zkoušení je v rukou jednotlivých fakult. Prosíme všechny studenty a studentky o trpělivost, neboť situace se opravdu v tuto chvíli mění velmi rychle a ne úplně předvídatelně.

Děkuji.


Jan Lata, rektor OUVážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě Mimořádného opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. dubna 2020, č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN a Opatření rektora č. 95/2020 Ke způsobu individuálních aktivit studentů pro akademický rok 2019/2020 se od 20. dubna 2020 povoluje:

 1. U studentů závěrečných ročníků osobní účast:
  1. na státních závěrečných zkouškách,
  2. na státních doktorských zkouškách,
  3. na jiných zkouškách než těch uvedených v písm. a) a b),
  4. obhajoby prací zejména závěrečných,
  5. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací,
  6. na klinické a praktické výuce a praxi.

 2. U všech studentů:
  1. individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury,
  2. přítomnost v budovách OU za účelem vyřízení záležitostí, které přímo nesouvisí se studiem (např. vyřízení potvrzení o studiu),
  3. doučování v rodinách, stáží, apod. probíhající u třetích osob, konání dobrovolnické činnosti včetně dobrovolnické činnosti vykonávané na OU.

Pro všechny aktivity odst. 1) a) až e) platí, že se mohou konat za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Nadále je zakázána:

 1. Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole, mimo těch studentů, u kterých je osobní přítomnost povolena.
 2. Pořádání hromadných akcí OU a akademických obřadů OU.
 3. Vysílání studentů a zaměstnanců do zahraničí.
 4. Přijímání zahraničních návštěv.

Jan Lata, rektor OU


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2020

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub