Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Vážené studentky, vážení studenti,

Vzhledem ke stávajícímu epidemiologickému stavu a postoji vlády nepředpokládáme, že bude kontaktní výuka na univerzitách ještě do konce semestru umožněna. Proto bychom Vás rádi informovali o následujícím:

Do konce semestru (datum se liší na jednotlivých fakultách) bude probíhat výuka stále jako doposud dálkovou formou.

Zkouškové období na všech fakultách bude prodlouženo do konce srpna s tím, že formu zkoušení se budeme snažit uzpůsobit tak, aby mohlo zkoušení vůbec probíhat.

Termíny a způsob organizace státních závěrečných zkoušek jsou v gesci jednotlivých fakult s tím, že je plošně umožněno, aby studenti mohli absolvovat první pokus státní závěrečné zkoušky i v srpnu.

Stáže a praxe budou, pokud to bude jen trochu možné, nahrazeny v určitých oborech dobrovolnickou činností či povinným pracovním nasazením. Se svými vedoucími závěrečných prací buďte stále v kontaktu, byť ne osobním, a konzultujte s nimi své závěrečné práce.

Promoce budou patrně na všech fakultách uskutečněny až na podzim.

Osud plánovaných zahraničních pobytů a stáží bude záviset na situaci z hlediska otevření hranic, nicméně už v tuto chvíli doporučujeme začít jednat o posunutí na pozdější termín.

Po ukončení celostátního omezení pohybu se budeme snažit alespoň v nějakém omezeném režimu zajistit provoz našich knihoven a studoven a umožnit individuální vstup do laboratoří.

Na Portále, sociálních sítích a webových stránkách univerzity i fakult jsou průběžně zveřejňovány nejrůznější aktuální informace jak ke studijní problematice, tak i k aktuálnímu společenskému stavu. Sledujte je proto prosím pravidelně.

Závěrem bych Vám opět rád poděkoval za veškerou Vaši dobrovolnickou činnost, kterou v těchto dnech mimo svoje studijní povinnosti děláte pro celou společnost. Stovky Vás ze všech fakult se podílejí na desítkách aktivit, které ani nelze všechny vyjmenovat. Prosím Vás, abyste vydrželi. Ostravská univerzita Vám v těchto aktivitách pomůže, v případě potřeby se obraťte tak jako doposud na Kamilu Hýbnerovou () z našeho celouniverzitního Poradenského centra či přímo na mne.

Následující nejen týdny, ale spíše měsíce, budou náročné lidsky i ekonomicky, s postupujícím časem bude narůstat netrpělivost a ubývat empatie. Nicméně pevně věřím, že naše univerzita i společnost tuto nelehkou situaci i s Vaší pomocí zvládne.


Srdečně Jan Lata, rektor


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 03. 2020