Doporučení vedení Ostravské univerzity v souvislosti se šířením koronaviru

Vedení Ostravské univerzity doporučuje studentům, zaměstnancům a vedení fakult a ústavů Ostravské univerzity v souvislosti s aktuální situací ohledně šířením koronaviru COVID-19 přijetí následujících opatření:

Zaměstnancům a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí (jedná se o konkrétní místa s prokazatelným výskytem nákazy - aktuální informace o rizikových oblastech na stránkách Ministerstva zdravotnictví) nebo přestupovali na letištích v Číně, Hongkongu, Tchaj-wanu, Soulu, Teheránu, kdekoliv v Japonsku a na letištích v severní Itálii, aby:

  • omezili 14 dní po návratu sociální kontakt, neúčastnili se výuky nebo jednání na univerzitě (a to i v případě, že se u nich neobjevují žádné příznaky onemocnění);
  • pečlivě sledovali svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (dýchací obtíže, horečka nad 38° C) ihned TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře (tj. nenavštěvovat jej osobně) a ihned omezili veškerý sociální kontakt. Lékař pak doporučí další kroky. Další informace si můžete přečíst na stránkách Státního zdravotního ústavu.
  • pravidelně sledovali stránky Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice a řídili se jejich pokyny zvláště v oblasti prevence před nákazou;
  • v případě nejasností volejte na integrovanou záchrannou linku 112 nebo informační linku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106 (tato linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin) nebo sledovali stránky Světové zdravotnické organizace.

Sledování aktuální situace a dodržování preventivních opatření se doporučuje všem zaměstnancům i studentům bez ohledu na to, zda právě přicestovali z rizikové oblasti nebo byli v kontaktu s akutně nakaženou osobou.

Zaměstnanci a studenti, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou, ihned kontaktují TELEFONICKY Krajskou hygienickou stanici a informují svého vedoucího zaměstnance, resp. studijní oddělení.

Zaměstnanci a studenti, u kterých byla nemoc prokázána, informují svého vedoucího zaměstnance, resp. studijní oddělení, aby mohla univerzita přijmout vhodná opatření.

Děkanům všech fakult OU a řediteli ústavu, aby:

  • studentům, kterých se výše uvedené může týkat, udělili studijní volno (student by měl kontaktovat emailem studijní oddělení, aby mu mohlo být studijní volno akceptováno)
  • zaměstnancům umožnili výkon práce z domova, popřípadě v nezbytných případech nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce
  • omezili schvalování vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty do rizikových oblastí (není možno zajistit cestovní pojištění do těchto oblastí)
  • v případě již schváleného cestovního příkazu do rizikové oblasti zrušili pracovní cestu včetně storna všech již objednaných služeb (bude řešeno v rámci škodní komise, náklady půjdou k tíži daného pracoviště) – storno je možné nechat na poslední chvíli s ohledem na aktuální vývoj situace
  • v případě vysílání na zahraniční služební cesty mimo rizikové oblasti zajistili pojištění storna, pokud bude možné jej sjednat, nebo doporučili jednání prostřednictvím telekonferenčních služeb (skype apod.)

Studentům a zaměstnancům, kteří se chystají na zahraniční služební cestu, doporučujeme registraci v systému Ministerstva zahraničí DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí.

Studentům a zaměstnancům, kteří se aktuálně nacházejí v rizikových oblastech na služební/studijní cestě, aby ihned kontaktovali své fakultní koordinátory/své vedoucí zaměstnance a konzultovali s nimi svou situaci. Fakultní koordinátoři i vedoucí zaměstnanci poté budou kontaktovat právní oddělení nebo Centrum zahraniční spolupráce z hlediska dalšího postupu u jednotlivých případů (přerušení pracovní/studijní cesty apod.).


Jan Lata, rektor


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2020