Ostravská univerzita má dalšího držitele Ceny Neuron

Ostrava / 21. 11. 2019

Ostravská univerzita se po letech znovu může pochlubit držitelem Ceny Neuron. Nadační fond Neuron nedávno zařadil RNDr. Michala Šimíčka, Ph.D., mezi osm nejlepších vědců mladších 35 let. Ocenění si vysloužil za unikátní výzkum procesů způsobujících zhoubná onemocnění a lékovou rezistenci.

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridge. Do Ostravy se přesunul z věhlasného institutu Medical Research Council a následně přijal nabídku prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., aby pomohl vybudovat špičkové vědecké centrum ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Před několika lety by si Ostravu s kvalitním biomedicínským výzkumem asi nikdo nespojil. Krátká historie a absence většího vědeckého centra v Ostravě by se mohla zdát na první pohled jako diskvalifikační faktor. Moravskoslezský region má však obrovský a dosud ne zcela využitý potenciál. Mnoho excelentních vědců pochází právě odtud a vytvořit nové, úzce specializované biomedicínské centrum právě zde se přímo nabízelo. Úspěchy našeho týmu mohou být katalyzátorem dalšího rozvoje a přimět mladé, nadané vědce, aby se usídlili a začali působit na Ostravsku,“ říká RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

Stal se nedílnou součástí výzkumné skupiny Blood Cancer Reaserch Group, kterou od roku 2017 vede. S kolegy se zaměřuje na studium molekulárních procesů, které způsobují maligní transformaci a lékovou rezistenci hematologických nádorů. S celým svým týmem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyvíjí nové terapeutické přístupy pro léčbu různých typů rakoviny.

Náš tým se zabývá základním výzkumem, kdy se snažíme pochopit fundamentální procesy vzniku, diseminace a lékové rezistence nádoru na genetické a molekulární úrovni. Zároveň vyvíjíme unikátní technologii buněčné terapie pro reálné klinické využití. Jedná se o revoluční typ léčby, kdy v laboratoři vytvoříme specializované imunitní buňky nesoucí specifické receptory schopné rozeznat a cíleně eliminovat nádor. U některých projektů plánujeme v horizontu několika let zahájit první klinické testovaní u pacientů s leukémií nebo mnohočetným myelomem,“ přibližuje RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

Výzkumná skupina Blood Cancer Reaserch Group se dnes může opřít o vynikající vědce i lékaře. Výraznou posilou byl zejména RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D. který přišel do Ostravy po velmi úspěšném působení na univerzitě v Oxfordu. Nedávno se připojil také Dr. Juli R Bago, Ph.D. – držitel několika patentů a řady excelentních publikací, vedoucí týmu buněčných terapií a aplikační sekce, který neváhal opustit rodnou Barcelonu a se ženou se usídlil v Ostravě. Zapojení lékařů do výzkumu nebí příliš běžné, ale tým má velké štěstí, že na spolupráci slyšeli také špičkoví medici. Zejména MUDr. Zdeňek Kořístek, Ph.D., který je hlavním řešitelem několika velkých projektů a MUDr. Tomáš Jelínek, mladý a talentovaný vedoucí oddělení průtokové cytometrie. Právě z tohoto úzkého propojení základního výzkumu a klinické praxe ostravské pracoviště těží.

Na klinice hematoonkologie při FN Ostrava funguje biobanka, která archivuje vzorky nádorové tkáně pacientů, což je pro vědce velmi vzácný a často nedostupný materiál. V rámci našeho výzkumu se snažíme aplikovat komplexní přístup, kdy využíváme široké spektrum metod od ultra-citlivého sekvenování buněk pacientů, přes pokročilé biochemické analýzy, cílené genetické modifikace (CRISPR) až po využití preklinických modelů. V neposlední řadě spolupracujeme také s komerční sférou a některé z našich výsledků plánujeme ochránit patenty,“ doplňuje Šimíček.

Od letošního listopadu se RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. může pochlubit cenou Nadace Neuron. „Především je to velká pocta, povzbuzení a závazek do budoucnosti. Zároveň toto ocenění boří zažité předsudky o Ostravě jakožto čistě průmyslovém městu. Pokud se podaří sestavit kvalitní tým a vybudovat potřebné zázemí, špičkový biomedicínský výzkum lze dělat i v regionech mimo etablovaná vědecká centra,“ říká vědec, který měl možnost pracovat po boku nositelů Nobelových cen. Nadační fond Neuron na podporu vědy rozděluje ceny nejlepším českým vědcům a vědkyním od roku 2010 a chce tak zvýšit jejich prestiž a upozornit na jejich důležitost pro celou společnost. Za deset let předal ocenění 85 vědcům ze sedmi vědeckých oborů. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. je po doc. Mgr. Marku Eliášovi, Ph.D. druhým oceněným Ostravské univerzity. Zařadil se tak po bok osobností české vědy, jako je Bohdan Pomahač, Josef Koutecký a další.

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

Pochází z vesnice Trnávka u Příbora. V současnosti žije se ženou a synem v Lubojatech, malé vesničce poblíž Bílovce, kde opravují stavení po předcích. S rodinou chová včely, pečuje o ovocné sady a malé hospodářství. Po absolvování gymnázia v Příboře, vystudoval imunologii na Univerzitě Karlově v Praze a absolvoval několik stáží na UCL v Londýně. Doktorát z biomedicíny obhájil na univerzitě v belgické Lovani a následně působil několik let jako postdoktorální vědecký pracovník na Medical Research Council v Cambridge. Mezi své největší vědecké úspěchy řadí publikace v Nature a Science, vyzvanou přednášku na konferenci v Cold Spring Harbor a prestižní stipendium evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO).


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614