Středoškoláci a vysokoškoláci z celého Česka se můžou zapojit do tradiční překladatelské soutěže

Ostrava / 01. 11. 2019

Filozofická fakulta Ostravské univerzity spouští další ročník celostátní překladatelské soutěže. Do už tradičního Dne s překladem můžou začít posílat své práce studenti středních i vysokých škol z celého Česka.

Už 15. ročník akce Den s překladem znovu nastaví zrcadlo soutěžícím, kteří mohou zjistit, jaké jsou nároky na studium jazyků a jestli mají potřebný talent pro práci překladatele. Soutěž ale není jen pro studenty jazykových oborů. Zapojit se do ní mohou středoškoláci i vysokoškoláci z různých oborů. Smyslem soutěže je totiž ukázat, že učení jazyků je užitečné a zábavné.

„Nejpočetněji jsou zastoupeny překlady z angličtiny, ale každoročně nám studenti zasílají velmi zajímavé překlady i ze všech ostatních soutěžních jazyků a kvalita překladů je mnohdy velmi vysoká. Máme radost, že v současnosti jsou na tom studenti v cizích jazycích mnohem lépe, než byli před patnácti lety, kdy jsme s naší soutěží začínali,“ říká garantka soutěže Renáta Tomášková z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU.

Už tradičně si vysokoškolští studenti mohou vybrat vlastní text k překladu a na výběr mají hned z devíti jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, polštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny a latiny. Zvolit si mohou překlad prózy, poezie nebo odborného textu, který mohou organizátorům zasílat do konce ledna 2020. Detaily i pravidla najdou všichni zájemci na webových stránkách Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Právě tam najdou soutěžní texty k překladu středoškoláci, kteří se přihlásí prostřednictvím svých vyučujících. Finální překlady pak mohou organizátorům zasílat do poloviny ledna 2020.

Do soutěže Den s překladem se vloni zapojilo 136 středoškoláků a 38 vysokoškoláků. Za dobu její existence ní prošla řada skvělých studentů, kteří se dnes často živí jako profesionální překladatelé. Vyvrcholením je každoročně závěrečná konference, na které vystupují vynikající překladatelé i tlumočníci z nejrůznějších jazyků. Mezi nimi například také Petr Vidlák, který je absolventem Katedry slavistiky Filozofické fakulty OU a také letošním porotcem soutěže. Petr Vidlák je překladatelem z polštiny a překládal například většinu knih čerstvé držitelky Nobelovy ceny za literaturu Olgy Tokarczukové. Vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže se uskuteční 10. března 2020.


Kontakt pro média:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy FF OU
+420 734 353 573 /