Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Ostravská univerzita chystá oslavy 30. výročí sametové revoluce

Ostrava se dočká důstojné připomínky sametové revoluce

Ostravská univerzita připravuje na celý letošní rok vzdělávací, osvětové a kulturní akce připomínající 30. výročí sametové revoluce. Díky iniciativě jejich studentů se město dočká své první důstojné připomínky tohoto významného výročí, na kterou je vyhlášena veřejná výtvarná soutěž. Chystá se také panelová diskuze na Masarykově náměstí s pamětníky revoluce, výtvarné výstavy a ocenění významných osobností revoluce.

Většina událostí se bude vázat k listopadovým termínům (akce i data najdete níže), avšak právě nyní je díky iniciativě studentů vyhlášena výtvarná soutěž na podobu a realizaci pamětní desky. Ostrava by se tak měla dočkat pietního místa připomínajícího boj za svobodu a demokracii, podobně jako má například Praha slavnou pamětní desku na Národní třídě. Dílo bude umístěno na rohu ulic Českobratrská a Bráfova blízko Husova sadu a bude instalováno na fasádu historické budovy, která patří Ostravské univerzitě. Návrhy je možné podávat až do 16. srpna 2019 do 12:00 (fyzicky na podatelnu OU: Dvořákova 7, Mor. Ostrava).

„Samotná revoluce byla z velké části v rukou studentů, a proto taky od nás, studentů, přichází iniciativa na její připomenutí v Ostravě. Našim cílem je zřídit pamětní desku, která bude hodnotným uměleckým dílem a důstojnou připomínkou sametové revoluce v Ostravě, která zde bohužel chybí,“ říká student Ostravské univerzity Stanislav Ožana, který předsedou Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity.

Chybějící fyzická připomínka revoluce trápila také primátora města Ostravy Tomáše Macuru. „To je jeden z nedostatků ostravského veřejného prostoru, který je potřeba brzy napravit. A jsem moc rád, že se toho ujali právě studenti – nesmírně rád vidím, že v Ostravě přibývá mladých angažovaných lidí s touhou věci měnit. To je výborný základ pro její další rozvoj správným směrem,“ vysvětluje primátor.

Podle rektora Ostravské univerzity je ale kromě symbolické připomínky neméně důležité otevřít diskuzi a propojit současnou generaci studentů s těmi, kteří byli studenty v roce 1989. „Je potřeba kriticky zhodnotit, kam jsme se za těch 30 let posunuli a na čem je potřeba do budoucna celospolečensky zapracovat, jako je oblast vzdělávání nebo ekologie. Proto připravujeme také několik diskuzních setkání, které považuji za stěžejní,“ uvedl rektor univerzity Jan Lata.

Půjde například o setkání s literárním kritikem Josefem Jařábem (21. listopadu v Centru PANT) a publicistou Jiřím Černým (23. října v Galerii FIDUCIA). Ve spolupráci s městem Ostrava v rámci projektu SametOVA se Ostravská univerzita podílí také na přípravě panelové diskuzi na Masarykově náměstí se současnými studenty a pamětníky, jejichž studentská léta byla poznamenána právě sametovou revolucí (16. listopadu od 16 hodin).

Další významnou připomínkou událostí roku 1989 bude i Akademický den Ostravské univerzity konaný 12. listopadu od 13 hodin v aule Gong. Z rukou rektora Jana Laty převezmou medaili význačné osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o pozitivní směřování společnosti – ocenění od Ostravské univerzity obdrží český spisovatel, historik a politik Petr Pithart a polský historik a publicista Adam Michnik.

Fakulta umění a Pedagogická fakulta pak připravují dvě jedinečné výstavy věnované tvůrčí svobodě i přelomovému roku 1989. V prostorách Národní kulturní památky Důl Michal se představí ve společné výstavě čeští a slovenští umělci spjatí s polistopadovou kulturní scénou v Česku a na Slovensku. Vernisáž této výstavy proběhne 12. listopadu. Dalším počinem bude výstava Sedimenty sametu, ve které se 30 českých a slovenských umělců ve svých dílech vyjádří k jednotlivým třiceti letům, které uplynuly od sametové revoluce. Datum vernisáže ještě není přesně určeno, výstava však bude probíhat v říjnu a listopadu 2019.

Ostravská univerzita svůj projekt k připomenutí 30. výročí sametové revoluce zahájila už na letošním Meltingpotu – diskuzní scéně Colours of Ostrava, kde se na scéně UNIVERcity představili odborníci z jednotlivých fakult, kteří svůj obor – ať už šlo o historii, medicínu nebo sociální práci – zhodnotili právě v kontextu svobody. Aktuální informace o jednotlivých událostech budou zájemci moci sledovat na webu univerzity www.osu.cz nebo na online magazínu alive.osu.cz.Zveřejněno / aktualizováno: 01. 08. 2019

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub