Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Podle výsledků splnění podmínek přijímacího řízení se uchazeči dělí do tří skupin:

  1. vyhověl a přijat - uchazeč splnil podmínky. Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu vydá děkan rozhodnutí o přijetí ke studiu, nebo je uchazeči zaslán návrh na přijetí.
  2. vyhověl, ale nepřijat z důvodu omezené kapacity programu/oboru. Při naplnění kapacity přijatých ke studiu programu/oboru rozhoduje pořadí nejlepších.
  3. nevyhověl - uchazeč nesplnil podmínky.

Děkan vydá rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí je uchazeči doručeno doporučeně do vlastních rukou. Den konání přijímací zkoušky není dnem ověření podmínek pro přijetí ke studiu.

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2019