Akademický senát Přírodovědecké fakulty navrhuje pokračování Jana Hradeckého ve funkci děkana i pro následující čtyři roky

Ostrava / 27. 11. 2018

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v pondělí 26. listopadu rozhodoval o kandidátovi na děkana pro další čtyřleté období. Senátoři měli na výběr mezi stávajícím děkanem doc. RNDr. Janem Hradeckým, Ph.D.prof. Ing. Boleslavem Tarabou, CSc. Většina senátorů si přeje pokračování současného děkana.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Docent Jan Hradecký zvítězil hned v prvním kole volby. Získal výraznou, třípětinovou většinu hlasů, a to 14 z celkových 21. Profesora Boleslava Tarabu volilo 6 senátorů a 1 se nevyslovil ani pro jednoho z kandidátů. Nové čtyřleté funkční období začíná od března příštího roku.

Chtěl bych poděkovat Akademickému senátu za důvěru, profesorovi Tarabovi, že se rozhodl kandidovat a zejména děkuji všem, kteří mne podporovali. Je zásluhou každého zodpovědného zaměstnance fakulty, že se fakulta výrazně̌ posunula vpřed. Změnili jsme se. Fakulta i univerzita. A to pozitivním směrem. Chceme nadále podporovat špičkovou vědu a nejnovější poznatky přenášet do kvalitního vzdělávání studentů. Budeme se snažit neztratit se v konkurenci a být viditelní, inovativní. Chceme pokračovat ve spolupráci s kvalitními univerzitami a inspirovat se ve vědě i vzdělávání v Evropě, ale třeba i ve východní Asii a USA. Budeme podporovat spolupráci s progresivními týmy napříč univerzitou a chceme být zásadním přínosem pro Ostravskou univerzitu jako celek,“ prohlásil o svých prioritách krátce po rozhodnutí Akademického senátu docent Jan Hradecký.

Jedním z velkých úkolů pro vedení fakulty v následujícím období bude také rekonstrukce budovy na ulici 30. dubna v centru Ostravy.

Už na tom začínáme velmi intenzivně pracovat s projekční kanceláří, která vyhrála veřejnou zakázku. Doufám, že pro studenty i akademiky vytvoříme inspirativní prostředí,“ uzavřel stávající děkan.

Návrh Akademického senátu Přírodovědecké fakulty ještě musí posvětit rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Celý volební program děkana Hradeckého je k dispozici zde.

Docent Hradecký patří k předním geomorfologům v České republice a střední Evropě. Na Ostravské univerzitě působí od roku 1998 a je spojen s proměnou svého domácího pracoviště, katedry fyzické geografie a geoekologie, ve špičku ve svém oboru. Ani přes povinnosti spojené s výkonem funkce děkana, nepřestal být aktivním vědcem a vyučujícím.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614