Ostravští vědci chtějí vyvinout technologii pro monitoring žaludku

Ostrava / 27. 11. 2018

Špičkovou technologii pro monitoring žaludku chtějí vyvinout vědci v Ostravě

Vytvořit reálné záznamové zařízení umožňující sledování pohybu žaludku metodou podobnou klasickému EKG má za cíl nový projekt, na kterém se podílejí tři významné vědecké instituce v Ostravě. Díky této nové technologii dostanou lékaři nástroj, který by umožnil vyhodnotit stav snížené pohyblivosti či ochrnutí žaludku po rozsáhlých chirurgických zákrocích. V současné době tato možnost jako standardní diagnostické vyšetření neexistuje. Projekt s názvem „Nové přístupy v diagnostice vybraných onemocnění žaludku pomocí elektrogastrografie“ podala Lékařská fakulta Ostravské univerzity společně s Vysokou školo báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Fakultní nemocnicí v Ostravě.

Léčba obezity a s ní souvisejících komplikací je velmi svízelná a s ohledem na nárůst počtu obézních jak v naší, tak celosvětové populaci je nanejvýše obtížná. V posledních deseti letech došlo díky novým technologiím k velkému posunu v rámci invazivní léčby obezity, a to nejen chirurgickými metodami, ale zvláště endoskopickým řešením. Posun v technologiích však přináší nové výzvy, zejména v léčbě komplikací souvisejících s těmito invazivními postupy. Nová technologie nejen umožní více „nahlédnout“ do problematiky žaludku, ale zároveň poslouží ke sledování pacientů podstupujících bariatrické zákroky při léčbě extrémní obezity. Lékaři tak budou moci hodnotit průběh léčby i díky přímému sledování žaludku.

„Tento projekt je skvělou příležitostí k propojení a spolupráci teoretických pracovišť lékařské fakulty a vysoce specializovaných klinik. Výstupem nebude jen posunutí vědeckého poznání v rámci pochopení řízení a pohybu žaludku, ale kliniky získají především velmi objektivní diagnostický nástroj. Zvláště důležité je toto v oblasti endoskopických metod léčby aplikovaných přímo v žaludku a navazujících částech tenkého střeva,“ uvádí doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D., vedoucí Výzkumného obezitologického centra Ústavu fyziologie a patofyziologie LF OU.

Rozsáhlý projekt do systému AZV ČR v oblasti „Nové přístupy v diagnostice vybraných onemocnění žaludku pomocí elektrogastrografie“ bylo možné podat díky podpoře v rámci „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“.

Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614