Ostravská univerzita připravuje studenty na praxi

Ostrava / 07. 11. 2018

Filozofická fakulta Ostravské univerzity intenzivně spolupracuje se zaměstnavateli Moravskoslezského kraje. Spokojenost panuje na obou stranách. Zatímco budoucí absolventi získají praktické dovednosti z oblasti projektového managementu, personalistiky, financí a další, zaměstnavatelé si mohou mezi nadanými studenty vytipovat budoucí kolegy do svého týmu.

Ostravská univerzita už druhým rokem pořádá tak zvanou Víkendovou akademii, která se koná u participujících společností, letos například ve společnosti HERTIN. Během uplynulého víkendu si studenti mohli vyzkoušet absolvovat přijímací řízení „nanečisto“ formou assessment centra, za pomocí profesionálních personalistů a koučů si sestavili atraktivní životopis, nebo si zkusili připravit vlastní životaschopný projekt, který si museli obhájit před kolegy. Na Víkendové akademii se mimo jiné studenti učí také finanční gramotnosti nebo se seznamují se základními mechanismy soukromého podnikání. „Chceme, aby studenti získali praktické dovednosti, uměli se prezentovat a byli připraveni na pracovní trh v oblasti průřezových kompetencí. Aby věděli, co je v zaměstnání, či na podnikatelské dráze čeká, a byli schopni na to reagovat. Zároveň se snažíme vyjít vstříc firmám, které mají o naše absolventy zájem,“ doplňuje garantka Víkendových akademií dr. Lucie Dokoupilová z katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Cílem víkendových akademií je zajistit absolventům práci v Moravskoslezském kraji, udržet je v regionu a zvýšit jejich konkurenceshopnost. Víkendové akademie se proto konají za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu s názvem Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Celkem se studenti mohou zapojit do šesti různě tematicky zaměřených workshopů, které se konají ve čtyřech dnech. První z nich se konala ve dnech 2. a 3. listopadu, další víkendová akademie bude následovat 16. – 17. listopadu. Jak studenti, tak firmy projevují o kurzy velký zájem, univerzita proto bude kurzy nabízet i v dalších letech. Jednotlivé workshopy vycházejí především z praxe a pro studenty Ostravské univerzity jsou zdarma. Do letošní víkendové akademie se vedle společnosti HERTIN zapojila také společnost OKIN a Moravskoslezské inovační centrum. V loňském roce byly Víkendové akademie propagovány evropskou komisí #DiscoverYourTalent The European Vocational Skills Week 2017.