Monoklonální gamapatie a krevní nádorová onemocnění - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

  1. Studium mutačního a expresního profilu aberantních buněk u monoklonálních gamapatií
  2. Identifikace terapeutických cílů pro léčbu krevních nádorů pomocí moderních metod molekulární biologie a genového inženýrství
  3. Výzkum potenciálu v oblasti léčebných postupů s využitím buněčné terapie při léčbě hematologických malignit

Výzkumný směr má návaznost na všechny doktorská studia se zaměřením na biologii, molekulární biologii obecně a molekulární biologiii v lékařství, studenti jsou zapojeni v doktorském programu Biologie na Přírodovědecké fakultě a do programu Hematonkologie na Klinice Hematoonkologie Lékařské fakulty.

Další informace naleznete na webu vědecko-výzkumné skupiny Blood Cancer Research Group, která je součástí Kliniky hematoonkologie FN Ostrava.

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 03. 2022