Nové budovy Ostravské univerzity na Černé louce

Ostrava / 17. 04. 2018

Ostravská univerzita získala od Statutárního města Ostrava darem pozemky za divadlem Antonína Dvořáka blízko řeky Ostravice, na kterých by měly vzniknout dvě nové budovy: Klastr umění a designu a zázemí pro sport, zdraví a technologie. Nyní univerzita zpracovává projekt, který v červnu podá na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a který by z prostředků Evropské unie mohl zafinancovat stavbu obou budov až ve výši 900 milionů korun.

Ostravská univerzita plánuje v centru Ostravy na Černé louce u řeky Ostravice vystavět nový multifunkční areál, který bude sloužit studentům i široké veřejnosti. Jednou z nových budov bude moderní zázemí pro sport, zdraví a technologie, druhou je nová budova pro Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity.

Pozemky získala darem od Statutárního města Ostravy. Jde o necelé 4 hektary v prostorách za Divadlem Antonína Dvořáka v centru města. V těchto prostorách se v současnosti nachází Miniuni (svět miniatur světových památek) a také tramvajová smyčka. To podle primátora města Ostravy Tomáše Macury není problém, neboť v obou případech město dlouhodobě připravovalo jejich přesun.

Podporu prvotřídního vzdělání, která je jednou z priorit města v rámci strategického plánu FajnOVA, nepovažujeme jenom za marketingový slogan, ale myslíme ji vážně. Nechceme přitom být jenom centrem technického vzdělání. Tak, jako Ostrava před léty významně napomohla vzniku Lékařské fakulty, stojíme nyní na začátku dalšího klíčového rozvojového projektu Ostravské univerzity, který bude realizován s významnou podporou města. Vhodnou lokalitu pro umístění dvou nových univerzitních budov Klastru umění a designu a moderního zázemí pro sport, zdraví a technologie jsme dlouho společně hledali, až jsme ji našli v prostoru mezi Divadlem Antonína Dvořáka a řekou. Zatímco dnes se jedná o nevzhlednou lokalitu prakticky v samotném centru města, představovaným projektem se nabízí příležitost ji smysluplně využít tak, aby v ní vyrostla nová moderní architektura a vznikl nový život. Podstatné přitom je i to, že obě budovy nebudou složit výlučně jen univerzitě, ale budou zapojeny do veřejného života města. Dar městských pozemků v hodnotě cca 42 mil. Kč Ostravské univerzitě proto považujeme za smysluplnou investici, která přispěje k rozvoji města a celého regionu,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Stavbu dvou budov chce Ostravská univerzita financovat z prostředků Evropské unie, ze kterých by mohla získat téměř 900 milionů korun. Projekt musí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podat do konce června. „Evropské finance je jediná možnost financování tohoto projektu v horizontu následujících deseti let, proto jsme museli jednat velmi rychle. Navíc jde o finance s pouze pětiprocentní spoluúčastí, což je pro univerzitu velmi výhodné,“ uvádí rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Právě z důvodu časového tlaku se univerzita rozhodla nevyhlašovat architektonickou soutěž. „Velmi jsme si přáli na projekt uspořádat architektonickou soutěž, v případě veřejného prostoru je tento způsob rozhodování na místě. Avšak pro vypsání kvalitní architektonické soutěže je potřeba znát předem všechny relevantní vstupy, které my jsme k dispozici neměli. Přesné území i výši dotace jsme znali teprve koncem minulého roku a v červnu tohoto roku musí být podán hotový projekt s platným územním rozhodnutím, což je včetně všech souvisejících činností zcela nereálný čas pro architektonickou soutěž,“ vysvětluje kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová.

V případě návrhu sportoviště Ostravská univerzita oslovila katedru architektury své partnerské univerzity VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde navázala spolupráci se studentem Kubou, jehož otcem je Roman Kuba z architektonického ateliéru Simona. Na úpravu vnějšího vzhledu pro Klastr umění a designu Fakulty umění univerzita oslovila architekta Kamila Mrvu, který je rovněž významně spjat s místním regionem, zejména s Beskydami (jeho úspěšným projektem z poslední doby je například výstupní stanice lanovky na Pustevnách).

Ostravská univerzita vždy fungovala v synergii se svým regionem, proto jsme se i v tomto případě rozhodli spolupracovat s architekty s mezinárodním věhlasem, ale působícími v našem kraji,“ říká rektor univerzity Jan Lata.

Zázemí pro sport, zdraví a technologie

Na přípravě rozsáhlého sportoviště se podílí pracovníci Katedry studií lidského pohybu (KSLP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která by zde měla mít své nové sídlo. Spolupracuje s odborníky z celého světa, kteří se podílí jak na přípravě nového zázemí, tak i na excelentním výzkumném projektu Zdravé stárnutí v průmyslovém regionu, který se zabývá vlivem pravidelné pohybové aktivity ve znečistěném prostředí na populaci (na projektu spolupracuje např. s Akademií věd či s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity).

V našem regionu je o dva roky nižší věk dožití oproti celorepublikovému průměru. To je hlavní důvod, proč považujeme nejen sportoviště, ale zejména zázemí pro vědu a výzkum v oblasti zdraví, za velmi důležité,“ říká Daniel Jandačka vedoucí KSLP. Podle něj moderní zázemí pro sport také naláká více nadějných sportovců, kteří mohou v budoucnu regionu dělat dobré jméno ve světě a pomůže snížit odliv mladých lidí z kraje.

Vše, co zde vznikne, bude plně využitelné i pro veřejnost. „Nejen, že tady lidé budou moci uspořádat kulturní akci ve venkovních prostorách, které jsou k tomu přímo navrženy, nebo si zaběhat na profesionálním běžeckém povrchu, budou moci se stát také součástí výzkumu, což může být zajímavé pro každého, komu záleží na jeho zdraví,“ uzavírá Jandačka.

Klastr umění a designu

Nová budova pro Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity poskytne v první etapě zázemí pro hudební sekci a sekci designu fakulty, které jsou v současnosti v naprosto nevyhovujících prostorách. Pro umělecké disciplíny v nich chybí to podstatné: prostory pro kreativní výuku, tedy místo, kde studenti mohou realizovat umělecké projekty v profesionálním režimu.

V rámci výstavby tak vznikne zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro Operní studio, hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zároveň ale bude součástí budovy DesignLab v podobě cvičeného prostoru pro výstavy a MusicLab v podobě cvičeného prostoru pro komorní hudbu. MusicLab slibuje program s mezinárodním přesahem, DesignLab zase mezinárodní výstavní činnost. Věříme, že unikátní propojení mezi performativním a vizuálním uměním v rámci jedné budovy přitáhne do Ostravy nejen nadané tuzemské a zahraniční studenty, ale také umožní import špičkového know-how prostřednictvím uznávaných zahraničních hudebníků a designérů jako hostujících profesorů fakulty. Realizace projektu, společného s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou a Slezskou univerzitou, je tak pro Ostravskou univerzitu i širší odbornou veřejnost příslibem bohatého kulturního programu v centru města Ostravy.

Nyní univerzita oba projekty ve spolupráci s architekty vylaďuje do jejich finální podoby, aby stihla podat žádost o dotaci. Pokud se podaří ji získat, začátkem roku 2019 bude univerzita hledat dodavatele stavby a v létě pak začne stavět. Pokud ne, pozemky se vrátí zpět městu.

Oba projekty podporuje a jako významné vnímá nejen Statutární město Ostrava, ale také vedení Moravskoslezského kraje. Kraj poskytl Ostravské univerzitě dotaci na přípravu stavební dokumentace. „Zařadili jsme podporu zázemí pro sport, zdraví a technologie Ostravské univerzity mezi strategické projekty kraje zaměřené na podporu sportu v regionu,“ upřesňuje Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro školství a sport.

Projekty budou podány do Operačního programu Věda, výzkum, vzdělání, do výzvy RESTART určené na rozvoj strukturálně postižených regionů, a to v průběhu června, rozhodnutí o přidělení dotace bude známo do konce roku 2018.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce
Vizualizace nových budov OU na Černé louce