Seznamy kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS OU projednala podané návrhy kandidátů řádných voleb do AS OU do komory akademických pracovníků i do komory studentů. Návrhy byly podány písemně ke stanovenému datu předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny OU. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené AS OU byly v návrzích obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno dle volebních obvodů a abecedního pořadí):

Volební obvod: Filozofická fakulta OU

Komora akademických pracovníků
doc. Mgr. Radek ČECH, Ph.D.Katedra českého jazyka
Mgr. Andrea HOLEŠOVÁ, Ph.D.Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Zuzana HONOVÁ, Ph.D.Katedra romanistiky
Dr. phil. Nicole HORÁKOVÁ HIRSCHLEROVÁ, M.A.Katedra sociologie
doc. PhDr. Zdeněk MLČÁK, Ph.D.Katedra psychologie
doc. Mgr. Marek OTISK, Ph.D.Katedra filozofie
doc. PhDr. Andrea POKLUDOVÁ, Ph.D.Katedra historie
doc. Mgr. Anna PUMPROVÁ, Ph.D.Katedra latinského jazyka a kultury
prof. PhDr. Lenka VAŇKOVÁ, Dr.Katedra germanistiky
Mgr. Vítězslav VILÍMEK, DiS., PhD.Katedra slavistiky
Komora studentů
Eliška GALIOVÁF15374, 3. ročník, obor Psychologie – Základy společenských věd
Mgr. Magdalena HANUSKOVÁA15616, 3. ročník, obor Anglický jazyk
Tomáš KOCURF14043, 3. ročník, obor Historie – Základ společenských věd
Mgr. Martin LOKAJA17610, 1. ročník, obor České a československé dějiny
Bc. David MIFFEKA17004, A17005, 1. ročník, obory Historie a ochrana průmyslového dědictví, Český jazyk a literatura

Volební obvod: Fakulta sociálních studií OU

Komora akademických pracovníků
Mgr. Vendula GOJOVÁ, Ph.D.Katedra sociální práce
Ing. Petr KAZÍK, Ph.D.Katedra sociálních věd
Mgr. Anna KRAUSOVÁ, Ph.D.Katedra sociální práce
doc. Mgr. Lenka KRHUTOVÁ, Ph.D.Katedra sociálních věd
Mgr. Miroslav PAULÍČEK, Ph.D.Katedra sociálních věd
Mgr. Ing. Iva TICHÁ, Ph.D.Katedra sociálních věd
Komora studentů
Mgr. Ivana KOWALIKOVÁS15160, 3. ročník, obor Sociální práce
Mgr. Zuzana STANKOVÁS16163, 2. ročník, obor Sociální práce

Volební obvod: Fakulta umění OU

Komora akademických pracovníků
MgA. Jiří KUDĚLA, Ph.D.Katedra malby
Mgr. Lukáš MICHEL, ArtD.Katedra klávesových nástrojů
MgA. Libor NOVOTNÝ, Ph.D.Katedra grafiky a kresby
MgA. Václav RODEK, ArtD.Katedra malby
Mgr. Dr. Phil. Viktor VELEK, Ph.D.Katedra teorie a dějin umění
doc. Alexandr VOVK, ArtD.Katedra sólového zpěvu
Komora studentů
Šimon BUREŠU16150, 2. ročník, obor Malba
Vojtěch DOLANAU15046, 3. ročník, obor Grafika
Kristýna JOSKOVÁU15013, 3. ročník, obor Hoboj
Vlastimil NENADÁLU16076, 2. ročník, obor Malba
Vilém SLÍŽU16072, 2. ročník, obor Malba
Bc. Dominika ŠKRABALOVÁU15036, 3. ročník, obor Sólový zpěv

Volební obvod: Lékařská fakulta OU

Komora akademických pracovníků
doc. MUDr. Zuzana ČERMÁKOVÁ, Ph.D.Katedra biomedicínských oborů
MUDr. Igor DVOŘÁČEK, Ph.D.Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
MUDr. Petr JELÍNEKKatedra chirurgických oborů
doc. MUDr. Petr KRUPA, CSc.Ústav zobrazovacích metod
MUDr. Jan NĚMČANSKÝ, Ph.D.Katedra kraniofaciálních oborů
MUDr. Matúš PETEJAKatedra chirurgických oborů
PhDr. Ilona PLEVOVÁ, PhD.Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
RNDr. Hana SOCHOROVÁ, Ph.D.Katedra biomedicínských oborů
RNDr. Pavol ŠVORC, PhD.Ústav fyziologie a patofyziologie
doc. MUDr. Petr VÁVRA, Ph.D.Katedra chirurgických oborů
Komora studentů
Tibor PORUBÄNZ13508, 5. ročník, obor Všeobecné lékařství
Mikki POSPĚCHOVÁZ14439, 4. ročník, obor Všeobecné lékařství
Daniel ŠÁCHAZ15050, 3. ročník, obor Fyzioterapie
Kryštof THEUERZ17301, 1. ročník, obor Fyzioterapie

Volební obvod: Pedagogická fakulta OU

Komora akademických pracovníků
PhDr. Radim BADOŠEK, Ph.D.Katedra pedagogické a školní psychologie
Mgr. Milan CIESLAR, PhD.Katedra výtvarné výchovy
Mgr. Tomáš JAVORČÍK, Ph.D.Katedra informačních a komunikačních technologií
Mgr. Bc. Hana KUBÍČKOVÁ, Ph.D.Katedra sociální pedagogiky
doc. PhDr. Jiří KUSÁK, Ph.D.Katedra hudební výchovy
doc. PhDr. Josef MALACH, CSc.Katedra pedagogiky a andragogiky
doc. Mgr. David ZAHRADNÍK, Ph.D.Katedra studií lidského pohybu
Komora studentů
Lucie DVOŘÁKOVÁD16165, 2. ročník, Specializace v pedagogice, obor Český jazyk – Občanská výchova
Jana FITZKOVÁD16167, 2. ročník, Specializace v pedagogice, Český jazyk – Občanská výchova
Matěj FRGALAD15144, 3. ročník, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Samuel KUPECD16334, 2. ročník, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Mgr. Jan PLEŠEKD16464, 2. ročník, obor Kinantropologie
Mgr. Jiří SKÝPALAD16466, 2. ročník, obor Kinantropologie

Volební obvod: Přírodovědecká fakulta OU

Komora akademických pracovníků
doc. RNDr. Aleš DOLNÝ, Ph.D.Katedra biologie a ekologie
Mgr. Věra FERDIÁNOVÁ, Ph.D.Katedra matematiky
doc. RNDr. PaedDr. Hashim HABIBALLA, PhD, Ph.D.Katedra informatiky a počítačů
doc. RNDr. Petr KOČÁREK, Ph.D.Katedra biologie a ekologie
doc. RNDr. Petr RUMPEL, Ph.D.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
doc. PaedDr. Jana ŠKRABÁNKOVÁ, Ph.D.Katedra fyziky
RNDr. Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ, Ph.D.Katedra matematiky
RNDr. Marek VAJGL, Ph.D.Katedra informatiky a počítačů
Komora studentů
Mgr. Matěj HIREŠP15148, 3. ročník, obor Aplikovaná informatika
Vladimír JANISCHR16242, 2. ročník, obor Matematika – Informatika
Mgr. Alexandr NOVÁČEKP16156, 2. ročník, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Mgr. Stanislav OŽANAP15155, 3. ročník, obor Biologie
Bc. Jakub PORUBAP16064, 2. ročník, obor Učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy: Matematika – Geografie
Patrik WITTEKR16267, 2. ročník, obor Matematika – Fyzika

Volební obvod: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU

Komora akademických pracovníků
Mgr. Libor BĚHOUNEK, Ph.D.Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
RNDr. Petra MURINOVÁ, Ph.D.Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování


Další informace k volbám do AS OU jsou uvedeny ve Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021.
Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2018