Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

20. – 26. dubna 2018


Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce OU v souladu s čl. 3 odst. 3 Volebního řádu AS OU.

Návrhy se podávají předsedovi Volební komise AS OU na formuláři prostřednictvím podatelny OU do 23. března 2018 v zalepených obálkách. Obálka musí být označena „Volby do AS OU“.

Seznamy voličů jsou zveřejněny na portále v sekci Dokumenty – Ostravská univerzita – Akademický senát – Volební komise.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU a řídí se schváleným Harmonogramem voleb.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 27. dubna 2018.

Volební komise AS OU:

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. (předseda)
doc. PhDr. Eliška Čabalová
PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Mgr. Tereza Čapandová

V Ostravě, 22. února 2018


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2018