Ostravská univerzita spouští ojedinělý modul spolupráce s ČT Ostrava. Mohl by přispět ke zlepšení žurnalistické práce v zemi.

Ostrava / 24. 09. 2015

Ostrava, 24. září 2015 - Ostravská univerzita (OU) v těchto dnech otevírá na katedře sociologie ve spolupráci s Českou televizí ojedinělý modul s názvem Základy televizní žurnalistiky. Jeho cílem je ve dvou po sobě jdoucích semestrech seznámit zhruba 30 vybraných studentů napříč fakultami se základy žurnalistické práce v televizi nejen po teoretické, ale především praktické stránce. Tím se  liší od ostatních univerzit, které u nás žurnalistiku také učí - zaměřuje se totiž výhradně na televizi jako důležité audiovizuální médium.

Modul je určen pro všechny, koho zajímá práce v televizi, chtějí se dovědět, jak vznikají zprávy technicky i obsahově, jakou roli hrají masová média v dnešní společnosti. Mohou si jej zvolit jako další specializaci ke svému hlavnímu studijnímu oboru.

Jedná se o výsledek spolupráce univerzity s televizním studiem ČT v Ostravě. Studium realizuje v rámci programu celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta, výuku garantuje katedra sociologie. Zatím ještě nejde o plnohodnotný studijní program, ale v budoucnu se to může změnit. Vyučovat jej budou kapacity ve svém oboru: Dr. Nicole Horáková-Hirschlerová, odbornice na sociologii médií, Mgr. Aleš Gongol, editor zpravodajství a programový pracovník ČT a PhDr. Hana Srpová, expertka na reklamu a manipulaci.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity, k tomu říká: „Příprava modulu trvala od nápadu po realizaci relativně krátce. Dříve jsme již něco podobného nabízeli na katedře českého jazyka, ale nebylo to zaměřeno přímo na televizi. Slibuji si od toho, že praktická výuka pomůže našim posluchačům pochopit tuto náročnou, ale krásnou práci tak, aby se jí mohli dále věnovat ve svém profesním životě.“

Posluchači se v modulu formou workshopu (6h týdně) seznámí např. se styly žurnalistických žánrů, sociologií masmédií, manipulací, apod. Jeho součástí bude také exkurze do ostravského TV studia, kde budou mít možnost strávit běžný pracovní den se zaměstnanci televize - od režisérů, přes kameramany, zvukaře, až po redaktory. V závěru by měli být schopni natočit vlastní reportáž, sestříhat ji a odprezentovat.

„Požadavek přišel z naší strany. Česká televize, a to nejen v Ostravě, průběžně hledá talentované lidi, Ostravská univerzita zase studenty. Chtěli bychom ve spolupráci s ní pozvednout úroveň současné žurnalistiky, kdy někteří novináři nemají za sebou vzdělání v oboru. Dobří žurnalisté mají za sebou často jiná studia, což nemusí být špatně, protože dobrý novinář se jenom ve škole z nikoho ještě nestal, ale není to úplně normální. Věřím, že první absolventi by mohli tuto situaci začít postupně měnit,“ dodává Tomáš Šiřina, ředitel TS České televize v Ostravě.

Modul bude slavnostně zahájen za přítomnosti rektora OU prof. Jana Laty, děkana Filozofické fakulty OU prof. Aleše Zářického a ředitele ČT Ostrava Mgr. Tomáše Šiřiny ve čtvrtek 24. září od 14:30 hod. v klubu StudentOFF. Pokud se osvědčí, je univerzita připravena nabídnout tento koncept široké veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání.

Významní absolventi OU, kteří dnes pracují v médiích: Tomáš Etzler/redaktor ČT, Kateřina Procházková/redaktorka ČT, Ladislav Špaček/popularizátor etikety, Tomáš Šiřina/ředitel ČT Ostrava, Václav Moravec/moderátor ČT, Gabriela Lefenda/šéfka zpravodajství ČT Ostrava, moderátorka. Nové tváře: Markéta Radová/redaktorka ČT, Petr Mecner/redaktor zpravodajství ČT Ostrava.