Starší periodika

  • Listy Ostravské univerzity
    Nejstarší periodikum Ostravské univerzity určené zejména pro akademickou obec, ve kterém fakulty prezentují svou činnost. Listy OU vycházely v letech 1998 - 2014.

  • Info OU / Newsletter OU
    Tento informační newsletter Ostravské univerzity vycházel v letech 2007 - 2015 a sloužil k prezentaci univerzity veřejnosti.

  • NOVUM_OU
    Prestižní periodikum, které představuje nejvýraznější vědecké osobnosti Ostravské univerzity a jejich výzkumnou činnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022