Info OU / Newsletter OU

Newsletter OU
Elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě.

Únor 2015
číslo: 2 ročník 9

Nejvýznamnějším osobnostem a institucím České republiky, školám, ale i vám všem je určeno nové číslo elektronického měsíčníku INFO<U> Ostravské univerzity v Ostravě. Pestrou paletu zpráv o dění na univerzitě může doplnit každý. Využijte této jedinečné příležitosti a informujte o zajímavém dění na univerzitní půdě (i mimo ni). Pište, fotografujte, tvořte pro INFO<U>. Vaše příspěvky o maximální délce 13 řádků, fotografie (v dobrém rozlišení), pozvánky a jiné materiály průběžně zasílejte na mail: .

Uzávěrka newsletteru INFO<U> je vždy poslední den v měsíci.
Děkujeme vám. Tvůrčí tým časopisu.

Redakce:

  • e-mail:

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007