Ostravská medicína roste, připravují se mezinárodní projekty i nové obory

Ostrava / 29. 05. 2015

Nové mezinárodní projekty i nové obory se připravují v nejmodernějším vědecko-vzdělávacím centru pro lékařské obory v České republice - v nové budově Lékařské fakulty v Ostravě Zábřehu, kde od letošního akademického roku probíhá výuka stovek budoucích lékařů a dalšího zdravotnického personálu.

Otevřením oboru všeobecného lékařství a vznikem Lékařské fakulty v roce 2010 bylo završeno úsilí získat tento prestižní obor, trvající více než půl století. Pro výuku špičkových lékařů i vědu a výzkum byl vypracován a do letošního roku realizován projekt pro vybudování moderního zázemí mezinárodního formátu. Ze zchátralé budovy bývalé porodnice se díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu podařilo udělat moderní výzkumné a vzdělávací centrum, které podstatně zvýšilo kvalitu výuky budoucích mediků a umožnilo rozšířit výzkum. Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl tento projekt s názvem Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě (CZ.1.05/4.1.00/04.0151) financován částkou 320 milionů z prostředků ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) a dalšími 56,5 miliony ze státního rozpočtu. Na tuto investiční akci dále univerzita vyčlenila z vlastních zdrojů více než 60 milionů.

„Toto špičkové zázemí je nezbytné pro další rozvoj našich medicínských oborů. Již nyní se připravují mezinárodní vědecko-výzkumné projekty. Jednáme také o možnosti rozšíření portfolia našich lékařských oborů, ve kterých vidíme velkou perspektivu nejen pro Ostravskou univerzitu, ale i celý tento region.“ uvedl rektor OU prof. Jan Lata.

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. je v pořadí šestým rektorem Ostravské univerzity a zároveň prvním lékařem v této funkci. Předchozí čtyři roky působil na pozici prorektora pro vědu a vnější vztahy a byl vedoucím tohoto projektu.

Nová budova LF OU
Nová budova Lékařské fakulty v kampusu v Ostravě - Zábřehu / foto: Radovan Šťastný

logolink