Volby kandidáta na rektora Ostravské univerzity v Ostravě pro volební období 2015 - 2019

Harmonogram voleb:
15. říjnado 14:00termín pro podání návrhů na kandidáty
20. října13:00schůze volební komise (sestavení kandidátní listiny)
14:00zveřejnění kandidátní listiny na zasedání AS OU
10. listopadu15:00aula OU - shromáždění akademické obce OU, představení programu činnosti a rozvoje OU ze strany jednotlivých kandidátů a diskuse s kandidáty
24. listopadu14:00zasedání AS OU - volba kandidáta na rektora

Seznam navržených kandidátů (v abecedním pořadí):


Dne 14. listopadu 2014 oznámil doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. stažení své kandidatury na funkci rektora OU pro období 2015 - 2019.


foto

prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

foto

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

foto

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 03. 2017