Ostravská univerzita má už více než 130 italsky mluvících studentů. Celkový počet zahraničních posluchačů převýšil 380

OSTRAVA 12. 2. 2013 - Ostravská univerzita, jejíž Lékařská fakulta má akreditaci k výuce fyzioterapie v italštině, přijala dalších zhruba 80 italsky hovořících studentů, kteří doplnili studující divize Ostravské univerzity v kampusu Univerzity L.U.de.S. Lugano-Pazzalo ve Švýcarsku. Univerzita tak bude mít v tomto akademickém roce v italském programu už přes 130 studentů. Více než pět desítek italských studentů totiž pokračuje ve studiu druhého ročníku stejného oboru. „To znamená, že dnes máme, v součtu se švýcarskými studenty a zahraničními studenty na fakultách v ČR, celkem 382 zahraničních posluchačů. To je v rámci českých univerzit poměrně významné číslo,“ upozornil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Záměr akreditace italských studií vznikl v rámci projektu Double Diploma, který se rozběhl v akademickém roce 2008/2009 a umožňoval, aby studenti fyzioterapie Ostravské univerzity i Univerzity L.U.de.S. Lugano-Pazzalo studovali obor v angličtině a získali diplom partnerské univerzity, se kterým se např. absolventi ze Švýcarska mohou uplatňovat ve své profesi v zemích EU. „ Od této etapy jsme se ale velmi rychle posunuli dál. Vyučujeme i v italštině, což nám jednoznačně přivedlo další zájemce,“ uvedl rektor Močkoř.

Zahraniční studenti ve Švýcarsku, ať už studují v italštině nebo jiném jazyce, jsou studenty Ostravské univerzity, přesněji její Lékařské fakulty s tím, že studují na detašovaném pracovišti ve Švýcarsku. Výuka tam probíhá podle standardů schválených českou Akreditační komisí a podílí se na ní špičkoví odborníci z italských univerzit, kteří ale museli projít akreditačním procesem v České republice. Studijní plán oboru fyzioterapie v italštině je totožný s českou verzí studijního plánu. Zástupci Ostravské univerzity na pracoviště v Luganu dojíždí tamní výuku dozorovat.

První absolventy budou moci čeští a italští pedagogové a odborníci u státních zkoušek prověřit v roce 2014. Diplom bakaláře v oboru fyzioterapie, který zahraničním absolventům vystaví Ostravská univerzita, bude platný v celé Evropské unii.

„Je to pro nás jedna z mála možností, jak alespoň částečně kompenzovat poklesy státních dotací pro vysoké školy u nás, kvůli nimž jsme letos mohli přijmout jen 3.500 studentů,“ upozornil rektor Močkoř. Orientace na zahraničí se Ostravská univerzita rozhodně nehodlá vzdát a své úsilí potvrdila také získáním evropské ECTS Label (viz samostatná tisková zpráva). Celkem má Ostravská univerzita v tomto roce 10.637 studujících. Na Lékařské fakultě jich je zapsáno přes 1.600.