Ostravská univerzita získala prestižní známku Evropské komise ECTS Label

OSTRAVA 12. 2. 2013 - Ostravská univerzita získala prestižní evropský certifikát, který dokládá, že škola učí na stejných principech jako tradiční evropské univerzity. Certifikát nese označení ECTS Label a o jeho udělení rozhoduje Evropská komise. „Přidělení není automatické. Univerzity, které chtějí požádat o certifikaci, se musí řadu let připravovat, aby uspěly. My jsme se na podání žádosti připravovali pět let,“ upozornil rektor Ostravské univerzity v Ostravě Jiří Močkoř. Univerzita podle něj uspěla mezi 42 žadateli z celé Evropy. Z nich zhruba polovina na známku ECTS vůbec nedosáhla.

ECTS je zkratka pro evropský kreditní systém, který slouží pro vytváření společného evropského prostoru v pomaturitním vzdělávání. Jinými slovy jde o systém, v němž je možné studovat stejně dobře v Německu, Francii, Británii i České republice. Certifikát ECTS Label uděluje Evropská komise jako ocenění vysokoškolským institucím, které jsou schopny garantovat celoevropsky srovnatelná studia.

Aby vysoká škola uspěla, musí vložit evropské parametry do všech svých bakalářských i magisterských studijních programů. Především tzv. kreditní systém musí být celoevropské kvality. Vysoká škola musí také vytvořit velmi obsáhlý informační katalog nejen o všech svých studijních programech a oborech, ale i o všech svých studijních předmětech. Podmínkou Evropské komise také je, že tento katalog bude v angličtině a každý zájemce ho bez problémů najde na internetu.

„Ani tím ale podmínky nekončí. Museli jsme prokázat, že naši studenti standardně vyjíždějí na cizí univerzity a zároveň, že zahraniční studenti běžně přijíždějí k nám do Ostravy. Přičemž nemůže jít jen o jakékoli výměnné studijní pobyty, ale o celý systém, který znovu přísně upravují pravidla ECTS,“ vysvětlil rektor.

Univerzita, která patří k vysokým školám se širokým spektrem studijních oborů, včetně uměleckých studií a medicíny, je ceněnou školou i mezi studenty. V celorepublikové soutěži České studentské unie o nejlepší fakultu roku se Ostravská univerzita nedávno umístila ve všech svých oborových kategoriích na prvních třech pozicích. Tři fakulty v oblíbenosti mezi studenty obsadily první místo.

Ostravská univerzita založená v roce 1991 je jednou z nejmladších veřejných univerzit v České republice, ačkoli navázala na mnohaletou historii Pedagogické fakulty v Ostravě. Dnes univerzitu tvoří šest fakult a dva vědecké ústavy. Univerzita se podílí na mnoha projektech neregionálního významu, mimo jiné například na rozběhu nového superpočítače. V současné době buduje nové centrum multi- disciplinárního výzkumu a výuky za více než 350 milionů korun, které bude hotovo už příští rok.

Více o ECTS Label:
Systém ECTS byl vyvinut v roce 1989 jako nástroj pro zjednodušení uznávání částí studia, které studenti absolvovali na zahraniční vysoké škole. V pilotní fázi byl testován asi na stovce vysokých škol, postupně prošel změnami a zakotvil pravidla pro evropské vysoké školství. Staví na přenosu a sčítání - akumulaci - tzv. kreditů (ty udávají objem studia potřebný k dosažení určitého stupně vědomostí a schopností). Evropská komise ETCS Label udělovala nejprve v letech 2003 - 2006, po několikaleté přestávce nyní udělování certifikátu pokračuje od roku 2009. V letech 2003 - 2006 jej získalo 21 institucí, žádná nebyla z České republiky. V současné době už ECTS Label vlastní například Vysoké učení technické v Brně či Vysoká škola ekonomická v Praze.