OU > O univerzitě > Úřední deska

Veřejné zakázky
Pracovní příležitosti
Nedoručitelná korespondence

Úřední deska

Dodatek k diplomu - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na OU

Stav ke dni 26. února 2017.
Dokument je ve formátu *.xlsx. ikona xls

Seznam studijních oborů, ve kterých má Ostravská univerzita v Ostravě oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Seznam aktualizován k 29. červenci 2016.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam aktualizován ke dni 18. října 2016.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU v cizím jazyce

Seznam aktualizován k 18. říjnu 2016.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Seznam vzdělávacích programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě v rámci CŽV

Seznam aktualizován ke dni 20. prosince 2017.
Dokument je ve formátu *.xlsx. ikona xls
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub