OU > O univerzitě > Úřední deska

Úřední deska

Dodatek k diplomu - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na OU

Stav ke dni 26. února 2017.
Dokument je ve formátu *.xlsx. ikona xls

Seznam studijních oborů, ve kterých má Ostravská univerzita v Ostravě oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Seznam aktualizován k 29. červenci 2016.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě v Ostravě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam aktualizován ke dni 18. října 2016.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU v cizím jazyce

Seznam aktualizován k 18. říjnu 2016.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Seznam vzdělávacích programů uskutečňovaných na Ostravské univerzitě v Ostravě v rámci CŽV

Seznam aktualizován ke dni 12. července 2017.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Výše poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 1 až 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) ve znění pozdějších předpisů

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf