OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv keto-diety na sportovní výkon
Id projektuSGS7/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Dostál
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceKeto-dieta je stále více se rozšiřující pojem. Jedná se o nutriční přístup skládající se z velkého množství příjmu lipidu, adekvátního příjmu bílkovin a nízkého příjmu sacharidů pod 5-10% z celkového denního příjmu Tato dieta vznikla na základě vydaných vědeckých publikací, které jednoznačně potvrzují, že velký příjem sacharidů formou stravy vede postupem času k závažným civilizačním onemocněním (diabetes mellitus II, obezita či kardiovaskulární onemocnění). Pozitivní vliv keto-diety na zdraví člověka je již v současnosti dobře zdokumentován. Jaký ale bude mít vliv dlouhodobě nutričně navozená ketóza na sportovní výkon vysoké intenzity, kde dostupnost sacharidů ještě donedávna rozhodovala o kvalitě provedeného výkonu, ještě není zcela znám. Informace získané prostřednictvím této studie mohou mít velký dopad na znalost ohledně zdraví člověka a jeho prevence. V dalších letech bychom chtěli navázat na tento projekt a zaměřit se na rizikovou skupinu lidí.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku