OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech
Id projektu17-17712S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceSackung představuje rozsáhlé, dlouhodobě vznikající, gravitační deformace horských hřbetů. Ačkoliv jeho geneze a alpínských pohořích je dobře známá, informace o prostorovém rozšíření a chronologii tohoto fenoménu mimo původně zaledněná pohoří jsou vzácné. Nově vytvořená výškopisná data na bázi LIDARu s vysokýkým rozlišením pro flyšové území Vnějších Západních karpat (Česká republika) ukazují, že sackung byl jako jev v tomto území dlouhodobě přehlížen a překvapivě představuje častý prvek mnoha horských hřbetů. Podstatou navrhovaného projektu je analyzovat prostorové rozšíření sackungu, jeho velikostní distribuci, chronologii (založenou na 10be, 14C, OSL a dendrochronologii) a vliv na sekundární/mělčí svahové procesy v regionu, který může být považován za typovou sesuvnou krajinu, vyvíjející se bez vlivu zalednění. Výseldky projektu ukážou rozsah deformací horských hřbetů a chronologii sackungu, tj. významné informace pro hodnocení sackungu jakožto přírodní hrozby a možnosti aktivace v současných klimatických podmínkách.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku