FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV

logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV

Registrační číslo projektu:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0132

Žadatel:

Partner:

Finanční dotace:

  • 13.086.255,36 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení projektu: 1. října 2010
  • Datum ukončení projektu: 28. února 2013

Obsah projektu:

Projektem bude nastaveno prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠ (těch, kteří přicházejí do kontaktu se studenty a zajišťují aktivity a výstupy podporující výuku, vědu a výzkum na VŠ) v anglickém jazyce.

Bude realizováno vzdělávání, které podpoří rozvoj kompetencí v cizích jazycích a bude zaměřeno na:

  • obecnou komunikaci v jazyce anglickém,
  • technickou angličtinu,
  • odbornou podporu přípravy cizojazyčných opor a přednášek, výstupem budou inovované učební opory pro výuku studentů v angličtině.

Aktivity projektu povedou k tomu, aby byly splněny předpoklady pro zkvalitnění a rozšíření výuky v cizích jazycích, a tím byly podpořeny klíčové kompetence zaměstnanců i studentů VŠB-TUO a jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce.

Cílovými skupinami projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠ a následně také studenti VŠ.

Vlastník zprávy: Bc. Gabriela Peroutková | Aktualizováno: 09. 02. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt