FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO

loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/09. 0109

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 16 002 380,- Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. října 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2012

Poskytovatel:

Anotace projektu

Projekt se zabývá procesem komunikace v kontextu týmové práce, intersektorální nebo mezinárodní projektové spolupráce, komunikace mezi vědeckou komunitou a soukromým sektorem, prezentace vědy směrem k tvůrcům politiky, komunikace vědy směrem k budoucím vědcům a popularizace vědy směrem k široké veřejnosti.

Cíle projektu

Projekt navrhuje systém vzdělávání založený na rozvoji TEORETICKÝCH a PRAKTICKÝCH dovedností. TEORETICKÝ PILÍŘ výuky je založen na realizaci série seminářů ve třech odborných tematických modulech:

 • A. ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍCH KOMUNIK. DOVEDNOSTÍ;
 • B. MARKETING A NÁSTROJE KOMUNIKACE VĚDY;
 • C. NOVÉ METODY PROPAGACE A KOMUNIKACE VE VĚDĚ.

PRAKTICKÝ PILÍŘ výuky je založen na realizaci skutečné komunikační kampaně - pilotního projektu NANO. Tato část výuky má za cíl implementovat teoretické poznatky v praxi a zároveň je zpětnou vazbou pro řešitele MUNRO (identifikuje případně další potřeby v oblasti teoretické výuky = doplnění TEORETICKÉHO PILÍŘE).

Aktivity projektu

 • 45 pilotních kurzů
 • Publikace Komunikace ve vědě
 • Animované a dokumentární filmy se zaměřením na problematiku nanotechnologií
 • Soutěž NANObyART
 • Konference „Komunikace ve vědě“

Akce projektu

Kurzy

Projektový tým

Regionální manažer projektu:

Finanční manažer:

IT specialista, webmaster:

Webové stránky projektu

Vlastník zprávy: Mgr. David Kožušník | Aktualizováno: 03. 10. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt